Ani ten však nebyl první. Předcházely mu tituly Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu a Střední Brdy. Hory uprostřed Čech.

Nejnovější knížka o žule, opět připravená autorským kolektivem vedeným geologem a klimatologem Václavem Cílkem (známým ovšem také jako filozof, esejista, popularizátor vědy či třeba překladatel zenových textů), poradí, jak pozorovat „obyčejnou“ krajinu. Jak objevovat její nenápadná kouzla, která leckdo nechá bez povšimnutí nejen na první pohled, ale i na ten druhý.

Autoři, mezi nimiž vedle Cílka (63) dominují Zdeňka Sůvová (30) a již 89letý nestor české geologie František Ferry Fediuk, se snaží ukazovat, jak mohou vnímavé oči objevovat nenápadná tajemství především na pomezí středních a jižních či jihozápadních Čech: třeba na Petrovicku staré cesty lemované suchými zídkami, jinde pak skupiny balvanů, viklany čí skalní misky. Nebo zeleň mechových zahrádek, fialový vřes na žulovém písku – či třeba mohutné janovce se žlutými květy, jež se během léta změní v tmavé ochlupené lusky.

Stranou pozornosti nezůstávají ani lokality proslulé těžbou a zpracováním – a to nejen žuly, kam patří především Petrovicko, sázavská oblast, Hudčice, ale i další ložiska: naleziště zlata na Čelině a Mokrsku a příbramský uran. Autoři také upozorňují na zajímavé památky a stavby zbudované ze žuly, pocházející od pravěku po novověk.

Slavnostní křest knihy, kde nemá chybět ani hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), se chystá na středeční dopoledne v Muzeu umění a designu v Benešově. Pro hosty pak bude připravena i komentovaná prohlídka žuly v krajině u Petrovic.