Prestižní ocenění získalo mimo jiné nové logistické centrum Lidl ČR u Buštěhradu, kde je součástí průmyslové zóny Kladno-východ Dříň. Jde o využití brownfieldu, tedy výstavbu na místě s opuštěným areálem, který již svému účelu dosloužil, kde se navíc citlivý přístup k životnímu prostředí projevil maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů.

Stavbou roku se stala také takzvaná Mariánská zóna ve Staré Boleslavi – obnova poutního areálu známého tradičním pořádáním národní pouti spojené s představením součástí svatovítského pokladu a staroboleslavského kovového reliéfu Madony známého jako Palladium země české. V tomto případě je udělený titul oceněním mimořádně zdařilé a citlivě provedené rozsáhlé obnovy nejstaršího českého mariánského poutního místa; s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Milovníci architektury ze středních Čech pak nemají daleko ještě k obdivování další trojice staveb, jež získaly nejvyšší ocenění: jsou v Praze. Jedná se o rekonstrukci objektu Bubenská 1, tedy obnovu Paláce elektrických podniků, dále o rekonstrukci objektu Hybernská 1 a novostavbu kostela Krista Spasitele s komunitním centrem na Barrandově. Vlastně v hlavním městě získaly nejvyšší ocenění čtyři stavby – jedna však moc k pokoukání není; alespoň ne je jen tak z ulice. Což nicméně neznamená, že by nešlo o něco mimořádného: rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní je unikátní propojením kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm se spirálovým skluzem odpadních vod. Toto ocenění současně potvrzuje, že skvosty lze najít i mezi inženýrskými, dopravními a průmyslovými stavbami.

Maison Ořechovka v Praze 6.
V Praze a středních Čechách soutěží o titul Best of Realty 26 projektů

Soutěž, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, je považována za nejvýznamnější událost roku ve stavitelství a architektuře. Jasně to připomněl předseda rady programu Jan Fibiger: „Těší nás opět velký zájem přihlašovatelů, kteří celorepublikový titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům.“ Ostatně i symbol ocenění je výjimečný: má podobu křišťálového razítka (symbolicky jde o poslední „štempl“, jichž stavba potřebovala celou řadu) v designu Ronyho Plesla, vyrobeného nižborskou sklárnou Rückl.

K obzvlášť zdařilým stavbám se řadí lávky

Do 29. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 90 staveb – a udělena byla i řada dalších ocenění. Zvláštní ceny získala i pětice staveb ze středních Čech. Jsou jimi revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR), rekonstrukce mostu na silnici II/272 v Lysé nad Labem (Cena Ministerstva dopravy ČR), rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín (Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování), lávka přes řeku v Lužci nad Vltavou (Cena časopisu Stavebnictví) a Stodola 21 Třebešice, nově sloužící jako technické zázemí obce (zvláštní cena poroty). Z pražských staveb patří zvláštní ceny obnově Trojské lávky, budově Parkview na Pankráci a polyfunkčnímu domu Komunardů XXXV na nároží v Holešovicích.