Nacpané bývají po ránu v úsecích před Prahou či přímo v hlavním městě třeba vlaky jezdící od Českého Brodu, Lysé nad Labem nebo Kralup nad Vltavou. Návraty domů už bývají pohodlnější, protože odpoledne dopravní špička není tak koncentrovaná: je rozložena do delšího časového úseku. Tyhle poznatky cestujících přitom podporují i zveřejněná měření odborníků: jak průzkum průměrné obsazenosti vlaků v rámci Pražské integrované dopravy, tak údaje IPRu; Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Nákupy vagonů jsou omezené

Počty cestujících ve vlacích se rok od roku zvyšují – nicméně počty míst ve vagonech narůstají pomalejším tempem. Přidávat nové spoje mnohde nedovoluje kapacita tratí – ať s ohledem na jejich stav, či úroveň zabezpečovacích zařízení – a rozměry nástupišť zase nefandí tomu, aby se vlaky prodloužily.

Dlouhodobě se hovořilo o možnosti pořídit vagony s větší kapacitou. Desetiletá smlouva o zajištění drážní dopraví obslužnosti, podepsaná před týdnem představiteli kraje a Českých drah, se však o tom nezmiňuje. Píše se v ní jen o modernizaci nynějších železničních vozidel, což má přijít na 644,6 milionu korun – a pokud jde o nákupy, stanoven je pouze závazek nasadit od roku 2023 deset nových motorových souprav za zhruba 850 milionů korun na trati Kladno – Praha.

Rozhodují vůle, dohoda – a peníze

Podepsaná smlouva umožňuje jednat dál, řekl Deníku ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš. „Možnost nákupu nových kapacitních vozidel zůstává otevřená,“ konstatoval. Pokud prý objednatelé veřejné dopravy – tedy středočeské hejtmanství a pražský magistrát – shodně projeví zájem a najdou i potřebné finance, pro dráhy není problém zadat výrobu nových vagonů a uvést je do provozu. Pro Deník Goliáš shrnul toto řešení ve třech bodech: vůle – dohoda – peníze.

Uvažuje se však i o dalších možnostech, upozornil náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO). Konkrétně zmínil alternativu přesunu souprav z Moravy, ale i možnost nasazení vlaků rozměrnějších, než je délka nástupiště. Posledně zmiňovanou variantu přibližuje krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) jako „model zavřených prvních a posledních dveří“. Vlaky delší než peron by zastavovaly tak, že by na obou stranách „přečnívaly“ – přičemž by se otevíraly pouze ty dveře, jimiž lze nastupovat a vystupovat bezpečně. Popojít dál by pak cestující mohli přímo ve vagonech. Podle slov ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje Michala Štěpána, který problematiku osobní dopravy na kolejích detailně zná ze svého předchozího působení u Českých drah, existuje i varianta vloženého vozu do CityElefantů, když nyní jezdí zpravidla dvě spřažené elektrické jednotky.

Víc míst ve vagonech už od prosince
Organizační opatření, jež na některých tratích zvýší kapacitu železničních vozidel, chystají České dráhy již od zavedení nového jízdního řádu 2019/2020, který začne platit 15. prosince:
- na tratích 070/072 (Praha – Mladá Boleslav / Mělník) budou nově nasazené vratné soupravy složené z vozidel 750.7 nebo 854, 054 a 954.2 s větší kapacitou, které nově nabídnou i oddíly 1. třídy a zvedací plošinu pro přepravu imobilních cestujících;
- na tratích 120/093 (Praha – Kladno – Kladno-Ostrovec / Kralupy Vltavou) budou nově nasazena výkonnější a pohodlnější vozidla řad 854 a 054, která nahradí méně pohodlné přípojné vozy řad 012 a 021 a na spěšných vlacích nabídnou vyšší kapacitu

Zdroj: Petr Pošta, mluvčí Českých drah