Mnozí řidiči, zvlášť ti, kteří pravidelně využívají některé trasy, to nepřivítají s radostí: spíš budou mluvit o dopravním pekle. Opravy dálnic a silnic první třídy, což jsou zpravidla hodně frekventované dopravní tahy, se totiž neobejdou bez omezování průjezdu. S tím se pojí kolony spojené se zdržením, ale provázené i nervozitou a vyšším počtem dopravních nehod. V místech s omezením rychlosti na dálnicích se někde opět chystá úsekové měření, kdy provinilci sice nepocítí sankci hned, ale dodatečně jim přijde výzva k uhrazení pokuty.

Sezona je už za dveřmi

Na otázku, kdy tohle všechno můžeme očekávat, je odpověď snadná: už je to tu. A platí to hned pro velmi vytížené úseky na okraji či při okraji Prahy, kde budou pokračovat práce přerušené na zimu. Z loňska přitom řidiči vědí, že když budou mít smůlu, mohou si zde opravdu pořádně postát. Na Pražském okruhu v místě rekonstrukce mostu přes Chlumeckou ulici na Černém Mostě začalo vyznačování omezení povozu ve středu, na D5 hned za Prahou, kde se u Chrášťan opravují dva mosty, má začít v pátek. Od pondělka 21. března se na obou těchto místech mají rozběhnout i vlastní stavební práce. Řada dalších stavebních akcí pak je prakticky „na spadnutí“: termín zahájení prací mají plánovaný na počátek dubna. Ne všechny plánované termíny však již jsou definitivní: ještě je může ovlivnit rozhodnutí silničního správního úřadu.

Čtyřčlenná ukrajinská rodina na svém prvním jídle v Česku v rakovnické Šalandě se svojí příbuznou žijící v Kladně Natalií.
Elena Jarkaja: Lidé v panice padali pod peron, vojáci stříleli do vzduchu

Otázka, kde budou práce aktuální, má odpověď ještě jednodušší: prakticky všude. Potvrzuje to Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Ve Středočeském kraji se bude pracovat na většině silnic první třídy (mimo silnice I/11, I/19 a I/66) – a také na většině dálniční sítě (mimo D7),“ konstatoval, že jednodušší než představit výčet chystaných oprav je vyjmenovat komunikace, kde se počítá pouze s běžnou údržbou. „Akce zahrnují opravu povrchu vozovek, odvodnění komunikací, mostů a propustků, bezpečnostního vybavení komunikací, doplnění dopravní telematiky a tak dále,“ upřesnil Buček. Nechybí třeba ani budování protihlukových stěn.

Dálniční ředitelství, pod jehož správu patří právě hlavní tahy, také letos plánuje završit všechny opravy, které byly zahájeny loni a ještě nejsou dokončeny. „U nich počítáme se zahájením již koncem března nebo první polovině dubna,“ poznamenal Buček.

Významné opravy chystané na letošní sezonu
* Pokračování již zahájených prací:
- I/27 Jesenice průtah, II. a III. etapa: práce na vodohospodářských objektech pokračovaly přes celé zimní období.
- I/18 Líchovy–Břekova Lhota, oprava povrchu a odvodnění: předpokládaný termín zahájení prací je 1. 4.–4. 4.
- I/38 Starý Kolín–Malín, oprava vozovky: předpokládaný termín zahájení prací je 1. 4.–4. 4.
- I/4 Chraštice–hranice kraje, oprava povrchu a odvodnění: předpokládaný termín zahájení prací je 5. 4.–7. 4.
- D7 LS+PS MÚK exit 7, oprava povrchu a odvodnění: zde se bude pracovat již pouze na větvích exitu 7 obsluhujících pravý jízdní pás, předpokládaný termín zahájení prací je polovina dubna.
- I/9 Vehlovice–Želízy, oprava povrchu a odvodnění: předpokládaný termín zahájení prací je 21. 3. To dojde na vyznačení omezení a od úterka bude zahájena oprava cca 1250 metrů dlouhého úseku z Liběchova směrem na Želízy. Pracovat se bude za provozu po polovinách vozovky s kyvadlově řízeným provozem (světelnou signalizací nebo pověřenými pracovníky zhotovitele).
- D0 oprava mostu přes Chlumeckou ulici: demolice a výstavba východní části mostu v jízdním pásu dálnice ve směru k D10. Od středy 16. 3. do neděle 20. 3. je plánované vyznačení omezení. V neděli vpodvečer by se mělo na Pražském okruhu již jezdit v režimu 2+2/0 jízdní pruhy: jízdní pás ve směru k dálnici D10 bude uzavřen a v pásu do centra Prahy se bude jezdit vždy dvěma provizorními jízdními pruhy pro každý směr jízdy. Od pondělí 21. 3. začnou přípravné práce na demolici severní části východní poloviny mostu.
- D5 oprava mostů u Chrášťan: dokončení opravy mostů v levém jízdním pásu dálnice ve směru na Prahu. O víkendu 18. 3.–20. 3. bude vyznačeno omezení v obou jízdních pásech dálnice; v pondělí začnou samotné práce. Provoz bude veden systémem 1/1+2 jízdní pruhy: v pásu směr Praha zůstane zachován levý jízdní pruh, v pásu na Plzeň se bude jezdit třemi provizorními jízdnímu pruhy, z nichž jeden (při středovém dělicím pásu) povede směrem na Prahu a dva zbývající směrem na Plzeň. Odbočení na mimoúrovňové křížení D5/D0 na výjezd směr letiště nebo směr D1 (Brno) zůstane umožněno. Maximální povolená rychlost bude omezena na 80 km/h – a řidiči zde musí počítat s úsekovým měřením rychlosti. Tento režim dopravního omezení zde vydrží do poloviny května.

* Nově plánované stavební akce:
- D6 oprava odvodnění LS km 18,198–17,488: předpokládaný termín zahájení prací je 21. 3. V pondělí dopoledne zde bude vyznačeno omezení s uzavřením pravého jízdního pruhu; řidiči zde ve směru na Prahu projedou pouze jedním jízdním pruhem. Předpokládaná doba omezení je nejdéle do 14. 4. odpoledne.
- D10 LS Benátky–Tuřice, oprava vozovky: předpokládaný termín zahájení prací je 1. 4.–4. 4.
- D4 Stará Huť mosty, celková oprava: předpokládaný termín zahájení prací je 4. 4.
- I/3 Hostišov, sanace skalního zářezu: předpokládaný termín zahájení prací je 4. 4.
- I/3 Votice most, oprava: předpokládaný termín zahájení prací je 4. 4.
- I/16 Hvězda–Tuřany, oprava povrchu a odvodnění: předpokládaný termín zahájení prací je 28. 3.
- D5 oprava PHS Zdice vpravo: předpokládaný termín zahájení prací je 1. 4. Aktuálně se v části současné dřevěné protihlukové stěny pracuje na její demolici „z druhé strany“ – mimo vozovku dálnice. Od dubna se práce rozšíří i na druhou z opravovaných stěn s plánovaným omezením v pravé části jízdního pásu směrem na Plzeň.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR