Upozornil především na velkochov firmy Perena ve Starém Bydžově právě na Královéhradecku, kde bude třeba usmrtit a zklikvidovat přes devět tisíc pekingských kachen; Vorlíček současně připomněl, že jde již o desátý pozitivně testovaný chov stejné společnosti (jež už musela svou drůbež likvidovat i na Nymbursku). Dalšími nově odhalenými ohnisky jsou dva malochovy.

Jeden z nich je ze středních Čech, a to v obci Třebotov na Praze-západ. Tamější chovatel 14 slepic nahlásil veterinářům úhyn devíti kusů. S tím, že nosnice se zřejmě mohly dostat do kontaktu s volně žijícími ptáky přilétajícími od nedalekých rybníků. Následně se podezření potvrdilo: v laboratoři byl prokázán výskyt ptačí chřipky subtypu H5N8.

Krajská veterinární správa stejně jako v podobných případech vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů; v nich platí mimořádná veterinární opatření. Jedná se omezení transportů drůbeže a provedení soupisů chovů.

Ve středních Čechách se již v březnu prokázala ptačí chřipka v chovech kachen na Nymbursku, kde v rámci opatření proti šíření nákazy bylo třeba vybít 7,5 tisíce kusů v Záhornici a osm tisíc v obci Slibovice. A předtím se jednalo také o tři tisíce kachen v lokalitě Vinice u Městce Králové; rovněž v okrese Nymburk.

Středočeských malochovů se v první polovině března týkaly případy z Osady Labíčko u Čelákovic v okrese Praha-východ, kde uhynulo 11 slepic a zbývající tři desítky byly utraceny, či v obci Počaply na Příbramsku; tam uhynulo osm z 25 chovaných slepic, načež zde byly utraceny nejen zbývající nosnice, ale také sedm kachen.

Na počátku března se opatření vztahovala také k městysu Březno na Mladoboleslavsku, kde však v malochovu slepic a hus bylo utraceno už jen poslední zvíře. Jednadvacet z celkových 22 kusů uhynulo v důsledku nákazy.

O měsíc dříve, počátkem února, byl poplach kolem aviární influenzy v malochovu s 45 slepicemi a šesti kachnami také v Podolí u Jankova na Benešovsku: uhynulo 25 slepic. Podle všeho se nakazily od divokých kachen z blízkého rybníka.

Dosud byla letos v České republice nákaza potvrzena v 31 ohniscích v chovech drůbeže, případně ptáků chovaných v zajetí, a v 19 případech u volně žijících ptáků. Z nich větší pozornost vyvolalo třeba potvrzení H5N8 u uhynulé labutě nalezené v druhé polovině února na Labi v Nymburce.

Člověku ptačí chřipka neublíží, ale pro opeřence je smrtící. Veterináři jako základní preventivní krok doporučují chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky.

„U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků,“ radí ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. „Například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů,“ upřesňuje.

Platí, že případné podezření na výskyt nákazy je třeba neprodleně nahlásit krajské veterinární správě. Příznakem může být nejen zvýšený úhyn drůbeže, ale i náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva.