„Mnoho roušek ušili naši zaměstnanci, dostali jsme je také od mnoha dárců z okolních vesnic, od rodinných příslušníků klientů. Moc všem děkujeme," řekla mimo jiné v rozhovoru pro Deník ředitelka Dana Zímová.

Jak vás zasáhla opatření spojená se šířením koronaviru?
Již od druhého března jsme zareagovali na možnost zanesení nákazy do organizace cizími osobami. Od této doby do organizace nesmějí návštěvy a každá cizí osoba, potřebná pro provoz organizace, prochází vstupní kontrolou.

Překvapila vás nová situace?
Od období běžného chřipkového onemocnění jsme měli nastavena pravidla pro zvýšenou dezinfekci prostor, na všech pracovištích byly pořízeny automaty pro dezinfekci, k dispozici byly roušky, rukavice. Tento náskok se ukázal jako důležitý, protože z trhu vše rychle mizelo.

Co bylo třeba provést?
S vyhlášením nouzového stavu v souvislosti se šířením koronoviru začala přibývat další opatření. Omezily se společné aktivity, výlety a nákupy klientů, stravování ve společných prostorách.

Ukázaly se nějaké problémy?
I na nás dopadl nedostatek jednorázových roušek. Mnoho roušek ušili naši zaměstnanci, dostali jsme je také od mnoha dárců z okolních vesnic, od rodinných příslušníků klientů. Moc všem děkujeme.

Jaké byly vaše další kroky?
Jak přibývaly další a další případy, přestali se potkávat i klienti na jednotlivých bydleních, zaměstnanci v přímé péči s klienty dodržovali bezkontaktní předávání směn. Na ostatních pracovištích v prádelně, kuchyni, údržbě, úklidu, došlo k rozdělení zaměstnanců na skupiny, aby se omezilo případné předání nákazy. I v kancelářích se střídalo. Před nástupem na směnu začala být měřena teplota zaměstnanců, stejně jako se prováděla pravidelná kontrola u klientů.

Stačilo to?
S navyšujícím se počtem osob s COVIDEM-19, se stále zvyšovala možnost, že se někdo z nás i přes všechnu opatrnost také nakazí nebo se dostane do karantény. Proto postupné získávání všech potřebných ochranných pomůcek a všechna opatření a nastavená pravidla v nás vyvolávala pocit klidu, že jsme připraveni.

Ale tím to nekončilo.
V praxi se začalo ukazovat, co opravdu dokáže zanesení nákazy v uzavřené komunitě lidí oslabených buď z důvodu věku, nebo dalších nemocí.

Jaký to mělo vliv na váš další postup?
V krizovém plánu jsme již dávno měli skupinu lidí, kteří byli ochotni a rodinná a osobní situace jim to dovolovala, že v případě pozitivního nálezu COVIDU-19 v organizaci, budou v době karantény v organizaci nepřetržitě zůstávat. V pondělí 30. března se finalizovala podoba plánu pro preventivní karanténu, se spuštěním od 1. dubna do Velikonoc. Tedy na dny, které jsou prezentovány pro šíření koronoviru jako rozhodující.

Jak jste na tom s ochrannými prostředky?
Máme dostatek ochranných prostředků pro dobu, kdy by docházelo k případnému zjišťování nákazy. Je zbytečné dělat veliké zásoby, když jsou jinde potřebné více. Víme, že bychom dostali obratem další prostředky od našeho zřizovatele hlavního města Prahy, ale velice si přejeme, abychom naši preventivní zkušenost nemuseli přenést do ostré verze.

Hledáte tedy stále nějaká řešeni.
Nejhorší je neudělat nic. Každé opatření se počítá, i když nikdy nemůže být stoprocentní. Neexistuje univerzální opatření. V to naše ale věříme a děláme vše, o čem jsme přesvědčeni, že je pro naše klienty to nejlepší.

Za to vše patří velké poděkování.
Vím, že schopnosti našich klientů jim toto nedovolují ocenit. O to více jsem ráda, že se o partě zaměstnanců, kteří na čas vyměnili své domovy za Domov na Leontýně, mohou dozvědět i ostatní. Poděkování patří samozřejmě i všem, kteří dělají v prevenci maximum. Za sebe jim moc děkuji, vážím si jich a věřím, že jejich odhodlání udělat pro druhé maximum, na duši pohladí i ostatní.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník