Téměř hektarový pozemek v Trubíně u Králova Dvora na Berounsku vhodný k výstavbě věnovala kraji Eva Červenková – s tím, že má být využit pro potřeby sociálních služeb a nově postavené zařízení musí nést jméno jejího zesnulého bratra Josefa Auředníka.

Ten v minulosti žil dlouhá léta v Německu, podnikal ale zčásti i v Trubíně. Na stáří se tam chtěl vrátit s tím, že si postaví dům vedle sestry. V místech, kde je dnes velká zahrada se vzrostlými stromy. Po jeho smrti nabídla Eva Červenková pozemek kraji. 

Zadržení sprejerů, kteří poničili zeď v centru Prahy
Opilí cizinci posprejovali zeď v centru Prahy. Jeden si při útěku poranil nohu

Zástupci hejtmanství dospěli k závěru, že ideální by bylo vybudovat tam samostatné bydlení po klienty domova Koniklec Suchomasty, který se stará o lidi s mentálním postižením. Jakmile to zaznělo v rámci jednání, zvlhly dojetím oči na obou stranách.

Neuvěřitelná náhoda chtěla, aby se uzavřel pomyslný kruh. Tohle zařízení totiž dárkyně dříve vedla. Právě v domově na zámku v Suchomastech, otevřeném k nynějšímu účelu v roce 1985, předtím, dělala šest let ředitelku, než v roce 1991 začala s podnikáním. A na jejím pozemku by teď mohly vyrůst dva nebo tři domy se samostatnými domácnostmi pro "její Vojtíšky".

Sousedé z Domova Koniklec

Vojtíšek – tak tehdy říkala všem malým chlapcům, které měla se svým týmem v ústavu pro mládež s mentálním postižením na starost. Vojtíškové od té doby zestárli – avšak ani roky, ani odchod ředitelky neznamenaly, že by vzájemné pouto s klienty domova v Suchomastech zesláblo. „Vídáme se s mnohými dosud – a to, že by nový domov našli u mě, je snad opravdu sen,“ svěřila se dárkyně.

Od plánů na to, co by se dalo vybudovat, už záměr postoupil k realizaci. Smlouvy o převodu pozemků už stvrdili svými podpisy vedle dárkyně také hejtmanka kraje Petra Pecková (STAN) a středočeský radní pro oblast majetku, investic a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

Nabídka, kterou vedení kraje původně dostalo v e-mailu loni v lednu, byla tak výjimečná, že hejtmanka přiznává, jak se zprvu zdráhala uvěřit. Dělá si snad někdo legraci? Noblesa, jíž byla zpráva prodchnuta, ale dávala tušit, že zázraky se dějí.

Pozemek získal kraj zdarma, na uskutečnění vlastního projektu očekává dotaci z fondů Evropské unie. A krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) počítá s tím, že nové zařízení sociálních služeb, Domov Josefa Auředníka, má stát do roku 2025.

Velkorysé dary pro zvířátka

Překvapivé dary, které okouzlí jak svou nečekaností, tak velkorysostí, nejsou úplně ojedinělé. Loni Deník informoval například o dobrodinci bez nejbližších příbuzných, který odkázal po čtvrt milionu korun útulkům pro psy v Kutné Hoře, Havlíčkově Brodě a Polné.

Amálka.
OBRAZEM: Štědrý dárce věnoval psímu útulku v Kutné Hoře čtvrt milionu korun

Dokonce 1,44 milionu získala loni pražská zoo díky závěti, kterou sepsala v lednu 2016 Milada Dostálová. Ředitel zoo Miroslav Bobek připomněl, že nejde o nic neobvyklého – a lidí, kteří v závěti myslí na zvířata chovaná v zahradě, poslední dobou dokonce přibývá. Mluvčí zahrady Filip Mašek upřesnil, že takových případů bývá ročně několik – přičemž jde jak o peníze, tak i o nemovitosti.

Předloni dokonce příznivkyně odkázala pražské zoo nemovitost v 17milionové hodnotě – a krátce nato v zoo přivítali návštěvnici, jež dar v řádu milionů korun přinesla v hotovosti. Sáhla do kabelky a bankovky vysázela na stůl. V obou případech se jednalo o věrné návštěvnice bez příbuzných.

Jarní zoo je plná mláďat: Sameček velblouda dvouhrbého s tříletou matkou Fidorkou. Takto mladá samice velblouda v Zoo Praha mládě doposud neměla, svou roli zvládá bravurně.
Dědictví pro pražskou zoo: Žena jí odkázala skoro jeden a půl milionu korun

Rákosův pavilon s exotickými ptáky dokonce připomíná svým pojmenováním mecenáše Stanislava Rákose, který na jeho stavbu přispěl částkou 10 milionů korun – a zahradě také odkázal podíly na bytových domech a pozemcích v hlavním městě i na pomezí Prahy-západ a Kladenska v hodnotě vyčíslené na 50 milionů.

Ujednání mezi Evou Červenkovou a Středočeským krajem

- Přijetí "daru" rozlehlé zahrady o celkové výměře 9545 metrů čtverečních v katastrálních územích Trubín a Počaply schválilo krajské zastupitelstvo formálně jako úplatné nabytí pozemků.
- Převod vlastnictví darovaných pozemků formou koupě souvisí zejména s požadavkem dárkyně na oddělení parcel novým oplocením. Aby pozici kraje usnadnila, začala oplocení budovat sama – s tím, že pozemek nebude kraji darován, ale prodán za symbolickou úhradu s kupní cenou v dvoumilionové výši (přičemž i to s odkazem na porovnání s cenami v místě obvyklými radní pro oblast majetku Libor Lesák označuje za velmi velkorysou nabídku). Ujednání výslovně hovoří o "kupní ceně nikoli tržní, ale ceně, kterou prodávající projevila charitativní záměr poskytnout nemovitosti pro sociální účely a potřeby občanů Středočeského kraje".
- Podmínky pro získání pozemků krajem: vybudované sociální zařízení ponese jméno zesnulého bratra dárkyně Josefa Auředníka, výstavba plotu, zpřístupnění pozemků dárkyni po 24 měsíců kvůli pěstování tújí a odběru na pozemcích uloženého dřeva na topení. A také zajištění umístění dárkyně (nyní sice v seniorském věku, ale plné sil i elánu) v Domově seniorů T. G. Masaryka v Berouně nebo v jiném vhodném zařízení odpovídajícím jejím potřebám, pokud by to její zdravotní stav vyžadoval (do 30 dnů od doručení výzvy).
- Středočeský kraj se zavazuje využívat převedené pozemky pro pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením po dobu 25 let. Pokud by byly pozemky ve stanovené lhůtě využívány k jiným účelům, kraj vyplatí prodávající nebo jejím zákonným dědicům částku odpovídající prodejní ceně v místě a čase obvyklé, stanovené znaleckým posudkem.

Zdroj: jednání krajského zastupitelstva 30. 1. 2023