V pondělí 24. února rada kraje schválila aktualizaci projektového záměru rekonstrukce této silnice mezi mostem s označením 112-015 a křižovatkou se silnicí II/127; tedy od Domašína přes město Vlašim a dále skrz vesnice Bolinka a Bolina.

„Záměr se tak dostal do zásobníku projektů, které budou financovány prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ připomněla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky, že se nyní čeká na schválení dotace z evropských fondů. Aktuálně je tato poměrně frekventované silnice v havarijním stavu.

Peněz bude třeba hodně: předpokládané náklady dosahují 182,1 milionu korun včetně DPH. Kromě vlastních stavebních prací zahrnuje tato suma i zajištění technického dozoru stavebníka, autorský dozor a opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (jen tyto související náklady dosahují 4,1 milionu korun).

Ilustrační foto.
Kvůli úvěru na opravy krajských silnic se opozice ošívá. Chce víc kontrol

Středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) připomněl, že z IROP by měl kraj získat 85 procent celkových uznatelných nákladů, což představuje 154,8 milionů korun, pět procent (9,1 milionu) půjde ze státního rozpočtu – a zbývající desetinu (18,2 milionu) doplatí sám.

Pracovat na opravách by se podle Petrtýlových slov mělo 12 měsíců. „Podle doporučení provedeného diagnostického průzkumu proto bude obnoveno asfaltové souvrství a také obnova obrubníků, odvodnění vozovky; silniční příkopy budu pročištěny a budou rozšířeny a upraveny nezpevněné krajnice,“ upozornil radní na plánované stavební práce.

Dojde ale i na nezbytné činnosti, jež nakonec nejsou tolik vidět, byť pohltí hodně peněz, jako je rekonstrukce propustků. Petrtýl dále připomněl také výměnu a doplnění svodidel a obnovu dopravního značení; jak vodorovného, tak svislého.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Kraj se hlásí k projektům slev pro seniory a rodiny s dětmi