Tuhle možnost má mít každý občan, aniž by musel někam chodit cokoli vyřizovat: doma; na svém počítači.

Z krajů vzejde státní celek

Užitečnost nastínil Deníku náměstek středočeské hejtmanky Martin Kupka (ODS), který chce DTM využít i jako základ chystané mobilní aplikace pro potřeby pracovníků Správy a údržby silnic Středočeského kraje, jejíž některé úrovně mají být volně přístupné i veřejnosti. Kupka přitom přesně ví, o čem hovoří. Podmínky pro vznik DTM se loni podařilo schválit v Poslanecké sněmovně díky iniciativě skupiny poslanců takzvaně napříč politickým spektrem, mezi nimiž nechyběl.

Nyní se práce na projektu přenáší do krajů. DTM má fungovat pro celou republiku – nicméně jejími správci budou zaměstnanci jednotlivých krajských úřadů. DTM, na jejíž vznik mají být využity i peníze od Evropské unie, si lze představit jako katastrální mapu, na niž lze podle vlastní volby přikládat a odebírat další vrstvy s různými typy informací; zejména s přehledem o technické a dopravní infrastruktuře.

Videokonference na téma Digitální technická mapa.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Právě z podnětu Kupky a hejtmanky Petry Peckové (za STAN) se ve středu uskutečnila videokonference k tomuto významnému IT projektu za účasti zástupců krajů i poslanců. „Aby projekt uspěl, a abychom opravdu dokázali české veřejnosti v polovině roku 2023 nabídnout kvalitní digitální technickou mapu, nyní ladíme jednotlivé kroky,“ řekl k tomu Kupka. „Snažíme se s co největší energií nastartovat práci na tom, že se na celém území republiky začnou skutečně veškerá data zpracovávat. Shromažďujeme a pořizujeme podklady i informace o území, a to jak za kraje, tak i za jednotlivé obce a města,“ shrnul, co se domlouvalo.

Do videokonference se zapojili také lidé z ministerstva průmyslu a obchodu, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního nebo zástupce pražského IPRu; Institutu plánování a rozvoje. To je organizace, která zajišťuje nynější fungování digitální mapy na území hlavního města – a fakticky je architektem řešení DTM pro území celé republiky. Nechyběli však ani lidé z privátní sféry.

Starostové mají co nabídnout

Ve Středočeském kraji budou osloveny všechny obce, aby dodaly podklady, které nyní mají k dispozici, zdůraznila hejtmanka Pecková. Věří, že právě to pomůže práce na vzniku DTM „postrčit“ kupředu. „Myslím, že spolupráce s obcemi je naprosto stěžejní. Na druhou stranu se jim musí dobře vysvětlit, co to pro ně bude znamenat – a jaký přínos pro ně mapa bude mít,“ upozornila.

Připomněla současně předpoklad, že většina obcí – prý kupodivu i těch velmi malých – své digitální mapy už v nějaké podobě má. Míní, že obce by mohly data poskytnout poměrně jednoduše i prostřednictvím firem, které jejich DTM provozují – jen se je třeba přičinit o to, aby pochopily přínos celorepublikové DTM; starostům je třeba vysvětlovat, jaké výhody jim digitální dokument přinese. Sama Pecková chce urychlit vytváření elektronických technických map i prostřednictvím Asociace krajů ČR.

Kupka současně upozorňuje, že DTM přístupná občanům také lidem bude velmi prospěšná. Konkrétně stavebníkům. Snadno si ověří, jaké technické sítě vedou v blízkosti jejich parcely. „Zjistí, co by mohli ohrozit – nebo naopak jak složité, či jednoduché bude připojit se k vodovodu, k plynu nebo k datovým sítím. Pro každého, kdo staví nebo chce rekonstruovat dům, to jsou důležité a praktické informace,“ zdůraznil náměstek hejtmanky, jenž může uplatnit i dlouholetou zkušenost starosty obce Líbeznice. Ostatně – stejně jako hejtmanka z Mnichovic.