Problém, s nímž tato výstraha souvisí, vznikl v Plzeňském kraji. Konkrétně v Klatovech-Lubech, kde podle dostupných informací unikly z výrobního areálu nebezpečné organické látky: prostředky na impregnaci dřeva. Mělo k tomu dojít už před týdnem; pravděpodobně v noci z pondělí 7. na úterý 8. září. Chemikálie se v Klatovech dostaly do Drnového potoka, který se hned za městem jako jeden z významných přítoků vlévá do Úhlavy. A touto řekou nyní kontaminovaná voda postupuje do Berounky.

Povodí Vltavy informovalo, že firemní laboratoř a dispečink monitorují vývoj – a situaci v regionech své působnosti sledují rovněž vodoprávní úřady jak na Plzeňsku, tak ve Středočeském kraji. Nezůstává však jen u mapování koncentrace a případných dopadů na ekosystém; sajrajt v řece se vodohospodáři snaží naředit. Jiný způsob, jak omezit dopad na životní prostředí, neexistuje, řekl v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). „Odstranit látku z řeky není možné,“ konstatoval.

V sobotu proto navýšili odtok z přehrady Nýrsko, v neděli v noci následoval stejný krok na přehradě Hracholusky. „Nadlepšování průtoků z nádrže Nýrsko dosáhlo v průběhu soboty v souladu s rozhodnutím krizového štábu města Plzně 8,5 metru krychlových za sekundu oproti běžným 0,5 metru krychlových za sekundu, což odpovídá neškodnému odtoku,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Dále jsme od nedělního večera zvýšili odtok z nádrže Hracholusky na 10,5 metru krychlových za sekundu. Situaci nadále sledujeme a připravujeme manipulaci na vodních dílech dále na toku řeky,“ doplnil. I přesto lze očekávat ekologické škody, jež se mohou projevit třeba úhynem ryb.

Středočeský krajský úřad v pondělí informoval, že mimo řeku se není třeba ničeho obávat. Zásobování obyvatel pitnou vodou není ohroženo – a lidé nemusí mít strach ani z kontaminace vody ve vodovodních řadech. „Středočeský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.