Průchod přes vchod už totiž napříště nemusí být tak plynulý, jak bývalo zvykem. Vyplývá to z páteční informace Heleny Frintové z krajského úřadu. Ta upozornila, že se zvažuje zavedení nový režim evidence návštěv. Bezprostřední reakcí na zlodějskou návštěvu se stalo zvýšení kontrol osob u vstupu do budovy. Rozhodně ale nejde o jediné opatření. „V současné době úřad prověřuje technický stav bezpečnostních zařízení včetně turniketů – a zvýšil i kontrolu návštěvníků budovy po skončení úředních hodin,“ uvedla Frintová.

Doby, kdy při vstupu stačilo projít dveřmi – jak to dodnes funguje třeba při návštěvě pražského magistrátu – jsou pryč už řadu let. Již celé roky má středočeské hejtmanství u vchodu turnikety a recepční. Bývalo však zvykem, že stačilo říci, kam má člověk namířeno – a návštěvník prošel bez problémů; ještě dostal doporučení, do kterého patra se vydat, a zda má od schodiště zamířit doprava, anebo nalevo. Nyní je třeba počítat se změnou. Ačkoli zlodějská návštěva zřejmě nebyla spojena se zásadnější škodou na odcizených věcech, rozhodně jde o varování, které neleze podcenit. A na řadu přicházejí opatření, jejichž cílem je zajistit, aby se něco podobného už nemohlo opakovat.

Vinec - vylitá Jizera
Na nápravu škod po katastrofě nabízí obcím peníze stát

Frintová v pátek uvedla, že „neoprávněné vniknutí osoby do několika zabezpečených kanceláří v budově krajského úřadu“ zaznamenal kamerový systém v noci na úterý. Zloděj, který si podle prvotních zjištění odnesl jen drobné věci, zavítal celkem do sedmi zamčených kanceláří. Ve dvou případech se jednalo o pracoviště členů rady kraje za hnutí ANO (těch je nyní celkem šest včetně hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové; zbývající pětice radních je z řad ČSSD). O počítačová data ani informace z dokumentů nezvaný návštěvník zřejmě zájem neměl. „K napadení informačních systémů nedošlo,“ konstatovala Frintová.

Hejtmanství v pátek podalo k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 trestní oznámení. Předalo současně poznatky z vlastního šetření včetně podkladů, které by měly pomoci při dalším prošetřování případu. „Intenzivní prací odboru bezpečnostního ředitele byly v úzké součinnosti s vedením bezpečnostní agentury zajištěny dostupné informace pro potřeby orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla k tomu Frintová.

Ilustrační foto.
Češi opět nakoupí pro lidi v nouzi. Startuje národní potravinová sbírka