Posláním středočeské turistické centrály je zajišťovat všestrannou propagaci a marketingové aktivity směřující k posílení turistického ruchu v kraji. Cílem její činnosti je přispět k navýšení počtu návštěvníků z řad zahraniční i domácí klientely a nabídnout taková lákadla, která je přimějí k vícedenním pobytům. S tímto cílem by také měla prohlubovat spolupráci s partnery působícími v oboru na území Prahy. K jejím úkolům dále patří koordinační činnost ve spojení s destinačními managementy jednotlivých turistických regionů na území kraje.

Markéta Wernerová má zkušenosti ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry, připomněla v pátek Helena Frintová z krajského úřadu. „Působila také ve funkci jednatelky společnosti Karlovarské bahenní lázně a v komisi rady města Karlovy Vary pro lázeňství a cestovní ruch,“ uvedla Frintová. „Má zkušenosti s navazováním partnerské spolupráce s městy v rámci Evropy i celého světa a z práce v podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny,“ připomněla.

Z webu sněmovny vyplývá, že někdejší političce, zvolené na Karlovarsku za ČSSD, je nyní 34 let. Stejný zdroj uvádí, že ve zmiňovaném podvýboru pro cestovní ruch strávila v minulém volebním období nejkratší dobu – pouze necelý rok: od 14. 12. 2016 do 26. 10. 2017. Podstatně delší čas strávila v řadách ústavně právního výboru, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu i v podvýborech pro mládež a sport, finančním a pro legislativní podněty veřejného ochránce práv; po celé volební období také zasedala ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

V loňských sněmovních volbách mandát neobhájila, i když do nich vstupovala na pozici krajského lídra sociální demokracie. Jako poslankyně se věnovala například tématům levných potravin, uplatnění na trhu práce, financování sportu, návratu lázeňství mezi priority zdravotních pojišťoven, ale také týrání zvířat nebo nakládání s bezpečnostním materiálem. Vyjadřovala se rovněž ke zrušení poplatků na dálnici D6 či k novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.