Téma ve čtvrtek poněkud nečekaně otevřela opoziční ODS již před večerním zasedáním zastupitelů. Předseda jejího klubu Tomáš Havlíček odpoledne upozornil v tiskové zprávě, že je třeba zajímat se o vývoj cash flow (tedy o pohyb peněz) a aktuální stav plnění rozpočtu kraje. „Podle mých informací výdej peněžních prostředků dalece převyšuje jejich příjem,“ varoval Havlíček. Kovács však ujišťuje, že problémy kraj nemá.

Odpověděl zároveň na konkrétní Havlíčkovy dotazy, přičemž upozornil, že potíže, jež oponenti vnímají jako varující signály, ve skutečnosti neexistují. Není tedy pravda, že by kraj žádal dodavatele stavebních prací o odložení termínu splatnosti, konkrétně o to, aby s platbami počkali do roku 2021.

„Nic takového jsem neinicioval,“ zdůraznil Kovács. S tím, že rozpočet investic nebyl na výdajové stránce krácen; je nastaven „velice proinvestičně“ – a každá organizace má povinnost řídit se rozpočtem svého zřizovatele. K Havlíčkem popisovanému jevu tedy není důvod. Nakonec se však podle Kovácsových slov zřejmě skutečně letos utratí méně, než bylo původně plánováno. „Očekáváme zpoždění na stavbách kvůli covidu,“ vysvětlil náměstek hejtmanky. Výdaje ale nejsou problém, ujišťuje.

Peněz pro obce bude dostatek

To, že některé obce stále čekají na dotace v rámci fondu obnovy venkova, nesouvisí s nedostatkem peněz – přičemž vysvětlení zaznělo na srpnovém zasedání zastupitelů. Jde o to, že když 30. června končil příjem žádostí, ne všechny splňovaly stanovené podmínky; část žadatelů vyzýval kraj k doplnění. Což se stalo – a jejich žádosti tak budou moci být předloženy ke schválení příštímu zastupitelstvu.

Problém přitom zástupci občanů, kteří vzejdou z říjnových voleb, nemají mít ani s tím, že takzvaná alokace, schválená částka ve výši 420 milionů korun, k pokrytí všech požadovaných dotací nevystačí. V pondělí Kovács navrhne radě doporučit zastupitelům navýšení této sumy přesunem 42 milionů z neúčelové rezervy. „Finanční krytí bude mít nové zastupitelstvo připraveno,“ ujišťuje Kovács.

Odmítá současně i podezření opozice, že by středním školám zřizovaným krajem byly kráceny podíly na nájmech, které vybraly ve svých objektech. K tomu náměstek hejtmanky vysvětlil, že vybrané peníze posílají školy kraji, kde přicházejí do rozpočtové kapitoly finance; pak jsou převedeny na školství, odkud se uvolňují podíly posílané školám. Což je standardní a tradičně fungující postup. Vzhledem k dopadům koronaviru je vybrané nájemné proti minulým letům nižší – nicméně žádná systémová změna nenastala. K tomu Petr Halada (STAN) poznamenal, že má konkrétní poznatky týkající se některých středních škol – a s nimi se obrátí přímo na Kovácse.