Před koronavirovou krizí (jež celou oblast cestovního ruchu srazila nikoli na kolena, ale přímo do prachu) se jako jeden z hlavních cílů označovalo i to, že cílem je dosáhnout toho, aby vedle turistů, kteří přijedou na pobyt do Prahy, odkud si možná zajedou na výlet na Karlštejn nebo do Kutné Hory, častěji přijížděli i ti, kteří budou mířit do středních Čech. Do levnějšího regionu nejen s řadou památek a kulturních programů, ale i s bohatými možnostmi trávení volného času a aktivního pohybu. A pozor: odtud si zajedou na výlet do Prahy; nikoli obráceně.

Starost o infocentrum i rekreační areál

Mimo jiné je také úkolem krajské turistické centrály spolupracovat s partnery z jiných krajů včetně Prahy, s destinačními organizacemi v regionech i s podnikateli, kteří v této oblasti působí. A také zajišťovat provoz středočeského infocentra v Husově ulici v centru Prahy, Středočeské filmové kanceláře mající lákat produkční společnosti k natáčení nabídkou vhodných destinací a služeb, starat se o správu sportovně rekreačního areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku – a nově také přebírat koordinační a propagační aktivity v oblasti vodní turistiky a cykloturistiky podél řek náhradou za účast ve spolku Středočeské vodní cesty (z toho kraj vystoupil, byť byl v minulosti spoluzakladatelem).

Dřívější výběrové řízení bylo zrušeno

O tom, kdo přinese nové nápady a dohlédne na opětovné nastartování rozvoje cestovního ruchu, se bude rozhodovat v nejbližších dnech. Do 19. července je stanoven termín odevzdání přihlášek do výběrového řízení na ředitelský post ve Středočeské centrále cestovního ruchu. Následovat bude tříkolové hodnocení přihlášených uchazečů. Vrcholem se stane pohovor s dvojicí doporučenou výběrovou komisí – o předložené koncepci rozvoje centrály a o přístupu k řízení organizace. Je tak zřejmé, že hlavní letní sezonu plány nově vybíraného ředitele či ředitelky ovlivnit mohou – nicméně to bude až ta v příštím roce. Byť se jmenováním do funkce se počítá ihned po skončení výběrového řízení.

Jedno výběrové řízení již bylo vyhlášeno na jaře – to ale kraj zrušil a vyhlásil nové. „Doručeno bylo pět obálek, z toho dvě po termínu,“ ohlédl se za jeho průběhem krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). S doplněním, že ve třech přihláškách se při hodnocení našly „formální nesrovnalosti“ – konkrétně chyběly některé požadované dokumenty včetně certifikátu potvrzujícího jazykové znalosti. „Výběrová komise proto rozhodla vyhlásit nové výběrové řízení,“ konstatoval Švenda.

„Fluktuace není nic výjimečného,“ poznamenal ke změně ve vedení krajské turistické centrály. Reagoval tak na slova opoziční zastupitelky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), která se podivovala, že krajská turistická centrála v květnu ohlásila nábor na pozici projektového manažera a v červnu hledala koordinátora vodní a cykloturistiky i tiskového mluvčího k práci na dohodu. To se Pokorné Jermanové za situace, kdy není obsazena ředitelská funkce, nezdálo – míní, že nový šéf by k tomu měl říci své. Radní Švenda namítá, že bez vedení turistická centrála nezůstala: řízením je pověřen (stejně jako ostatně už v minulosti) Marek Černoch; vedoucí Středočeské filmové kanceláře, jež funguje jako součást centrály cestovního ruchu.

Pro kraj pracovaly respektované osobnosti

Ředitelek krajské turistické centrály se v uplynulých letech vystřídalo už několik. Ačkoli mezi nimi nechyběly ani v oboru respektované osobnosti s bohatými předchozími zkušenostmi, většinou nezůstávaly ve funkci déle než půl druhého roku; někdy ani celý rok. Historicky první ředitelkou krajské turistické centrály se stala Nora Dolanská: dřívější ředitelka PIS neboli Pražské informační služby; později PCT čili Prague City Tourism. Přinesla si také předchozí zkušenosti z vedení vídeňské pobočky státní příspěvkové organizace CzechTourism a z marketingu cestovního ruchu a služeb; včetně působení na katedře marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zatím poslední ředitelkou byla Zuzana Vojtová, jež do krajských služeb přišla z agentury CzechTourism. V minulosti také po deset let stála jako ředitelka v čele vedení Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava. Po osm let byla rovněž předsedkyní Asociace organizací cestovního ruchu.

Změny ve vedení Středočeské centrály cestovního ruchu
- 2017: ředitelkou Nora Dolanská
- 2018: dočasně pověřena řízením Ivana Jindřichová
- 2018: ředitelkou Markéta Wernerová
- 2019: dočasně pověřen řízením Marek Černoch
- 2019: ředitelkou Zuzana Vojtová
- 2021: dočasně pověřen řízením Marek Černoch