Na pět let – do června 2026 – je připraveno téměř 30 milionů korun; díky příspěvku nadace z Dánska však z rozpočtu kraje bude třeba jen 1,6 milionu korun.

Změny pro učně i studenty

Dohodu o součinnosti zaměřené na posilování dovedností učňů a studentů stvrdilo memorandum, které ve čtvrtek podepsali středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) a ředitelka NROS Taťána Plecháčková. Potvrzuje dřívější ujednání, že ohniskem změn se má stát SOŠ a SOU na Benešově náměstí v Kladně – a spolupracovat budou také učiliště v Neratovicích, průmyslovka v Rakovníku a vlašimské gymnázium. Nejde tedy pouze o učební obry, ale i o ty studijní.

Pomoci by měl projekt nejenom s předčasnými odchody ze škol, které Vácha charakterizoval jako „vyšší míru nedokončení studia“. Zaměřovat se bude i na další jevy, které představují problém. „Malý zájem o odborné vzdělávání, nízká motivace žáků k proaktivnímu přístupu k jejich vlastnímu vzdělání, nevhodně volené obory, různá úroveň kvality praxí a kariérního poradenství – anebo nedostatek didaktických a výukových materiálů či jejich zastaralost,“ vypočetl

Upozornil také na granty, jimiž NROS přiblíží studentům speciální kurzy – a to jim do budoucna pomůže najít na trhu práce lepší uplatnění. Na zmodernizování výuky se těší ředitel kladenské školy Petr Paták. „Jsem rád, že pilotní ověřování budeme realizovat na naší škole,“ připomněl při podpisu memoranda. S tím, že posilování dovedností žáků tak, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce, vidí jako prioritu.

„Zúročíme naše pedagogické zkušenosti – a díky poskytnutým prostředkům budeme moci realizovat širokou škálu aktivit, které nám současný systém financování umožňuje realizovat velmi obtížně,“ očekává, co se změní: škola nabídne to, co umí, avšak kvůli nedostatku peněz to dosud dělat nemohla.

Hlad po změnách ze všech stran

Chuť pořádně se do toho obout vyzařuje také z ředitelky NROS Plecháčkové. „Věřím, že NROS může tímto pilotním projektem pomoci nastartovat potřebné změny v oblasti vyrovnání příležitostí na kvalitní vzdělání,“ konstatovala. Připomněla, že nadace se podpoře dětí a mládeže věnuje desítky let – zde se ale rýsuje velká příležitost: už proto, že vidí vůli více stran něco posunout a školství skutečně změnit.