Kraj také oslovuje příjemce peněz s výzvou k vrácení částek vyplacených neoprávněně. Zatím přišlo zpět 38 tisíc.

Řeší se vykázané hodiny, ne výsledky práce

Nejprve se objevilo dohadování politiků, potom policejní šetření, pak trestní stíhání – a nakonec konkrétní požadavky na náhradu škody. Tak se postupně vyvinula záležitost, která vešla ve známost jako aféra kolem dohodářů z let 2017 a 2018.

Nebo třeba „kauza analýz hudebních festivalů“ – taková náplň práce, jež vyvolala obzvláštní pozornost, se našla v jednom z výkazů. Polemiky ale vyvolaly i další položky: hovořily například o monitoringu časopisů, rozboru vánočních zvyků, zhodnocení končícího roku či třeba o práci podle zadání hejtmanky.

Tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vysvětlovala, že pomoc dohodářů byla potřebná, když po krajských volbách odešla řada někdejších úředníků, navíc pomáhali připravovat podklady pro změny – třeba pro rozhodování o nových pravidlech přidělování krajských dotací – nebo chystali oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu včetně vydání reprezentativní publikace (zrcadlené i na nyní již neexistujícím webu).

Případně potřebovala rady experta, když si nebyla jistá, zda jdou správným směrem plány na spalování směsného komunálního odpadu v budoucím zařízení pro energetické využití odpadu na Mělnicku.

Kriminalisté, kteří záležitost prošetřovali, nakonec nehodnotili pracovní výkony a jejich výsledky, ale zaměřili se na odpracované hodiny podle výkazů práce. Dospěli k závěru, že i tak kraj externisty přeplácel: sjednanou odměnu dostávali v plné výši, ačkoli výkazy někdy uvádějí nižší počet odpracovaných hodin, než bylo sjednáno.

Výši škody mají snížit vrácené peníze

Právě podle vykázaných hodin nyní kraj vyčísluje výši škody: 1 471 621,20 Kč. Náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti) k tomu uvedl, že Mastrini v pozici vedoucí odboru krajského úřadu podepisovala výkazy práce i příkazy k výplatě odměn, aniž se nějak projevilo, že někteří pracovníci vykázali méně hodin než 20 za měsíc, o nichž hovořila uzavřená dohoda.

Ve shodě s policií Snížek uvedl, že vyplácená částka měla být přiměřeně snížena – což se nestalo. „Uvedená částka činí rozdíl mezi vyplacenou odměnou a odměnou, která měla náležet zaměstnancům za skutečně odpracované hodiny,“ vysvětlil, kde se vzala výše vyčíslené škody.

Krajský úřad také nyní oslovuje konkrétní pracovníky, kteří podle těchto propočtů dostali peníze navíc – jak Snížek uvedl, „bez právního základu“. Vyzývá je, ať vrátí, co dostali neoprávněně – slovy právníků jde o žádost o vydání bezdůvodného obohacení. „V současné době evidujeme jedinou úhradu, a to ve výši 38 445,80 Kč,“ konstatoval Snížek. Předpokládá však, že dorazí i další platby, o něž se ještě bude snižovat výše vyčíslené škody. Požadavek na její náhradu kraj přihlásil do trestního řízení.