To, že doprava ve středních Čechách se má zlepšit, slyší občané od krajských politiků prakticky neustále. Už historicky první hejtman Petr Bendl, který se funkce ujal před dvěma desetiletími, upozorňoval na dlouhodobě zanedbávané investice do oprav silnic, což se viditelně projevuje na stavu komunikací a méně nápadně (o to však bývá problém závažnější a také jeho řešení dražší) rovněž jejich mostů. Prakticky nezávisle na tom, kdo je zrovna u moci, bývá slyšet volání po větších objemech peněz „do silnic“ – stejně jako výhrady opozice, že opravy by měly být kvalitnější a peníze, které se za ně utrácejí, více vidět. I v aktuální volební kampani se ostatně odráží třeba existence facebookové skupiny Nespokojení řidiči Středočeského kraje.

Problémy na silnici i na kolejích

V kraji je 362 kilometrů dálnic a 657 kilometrů silnic I. třídy, které spravuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic; ve správě kraje je pak 2,4 tisíce kilometrů silnic druhé a 6,2 tisíce kilometrů silnic třetí třídy. Kromě jejich stavu (a také četnosti a rozsahu uzavírek či kolon) motoristé kritizují zejména chybějící části hlavních tras: nedostavěný Pražský okruh, stejně jako úseky dálnic D3, D4 a D6.

Motoristé by také uvítali více parkovišť P+R, kam lze z domova dojet autem a dále pokračovat veřejnou dopravou; nejlépe vlakem. A vlaky, to je samostatná kapitola: i přes modernizace tratí se leckde stává, že jezdí přecpané, přičemž přidání dalších spojů brání kapacita trati. Cestující dále kritizují nedodržování jízdních řádů; dokonce nejsou ojedinělé ani úplné výpadky spojů…

Opravdu je co zlepšovat

Na to, že od kraje objednávajícího veřejnou dopravu Středočeši očekávají především dostatek spojů, upozorňuje 191 hlasů představujících 29 procent odpovědí. Více než dvě pětiny respondentů (44 procent) si nicméně myslí, že nynější rozsah veřejné dopravy je dostatečný. A ti, kteří by posilování uvítali, by jednoznačně dali přednost dalším autobusům; více vlaků by chtěla jen desetina. Více žádané je také zajištění návaznosti spojů – a dále přesnosti.

Středočeské silnice jako mizerné zhodnotilo 279 lidí – 42 procent dotázaných. Do podprůměru je řadí dalších 214 (32 procent). Čtvrtině, konkrétně 163 lidem, stav dostačuje – a deset jich dokonce použilo hodnocení „velmi dobrý“.

K zavádění parkování pro rezidenty se odmítavě staví 56 procent dotázaných; 362 lidé: modré zóny doma nemají a nechtějí je. Naopak pětina (21 procent) by jejich zřízení uvítala. Dalším 14 procentům vyhovují ty nynější – a desetina by současné rezidentní parkování u svého bydliště zrušila.

Jaká zlepšení veřejné dopravy by Středočeši chtěli?

- Četnost spojů: 29 procent (191 hlas)
- Návaznost spojů: 28 procent (183 hlasy)
- Přesnost: 10 procent (67 hlasů)
- Nízkou cenu: 8 procent (55 hlasů)
- Bezpečnost: 7 procent (46 hlasů)
- Čistotu: 5 procent (36 hlasů)
- Vyšší pohodlí – tedy klimatizaci, Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky, nákup jízdenek přes mobil a podobně: 5 procent (33 hlasů)
- Jednotnou krajskou jízdenku – postupně se řeší začleňováním autobusů v dalších oblastech do systému PID; vlaky už jsou integrovány v celém kraji: 4 procenta (29 hlasů)
- Vyšší rychlost: 2 procenta (16 hlasů)

Zdroj: anketa Deníku