V první řadě se nabízí důraz na větší elektrifikaci železničních tratí a postupné zavádění provozu autobusů na elektrický pohon tam, kde to bude možné. Že to půjde, nepochybuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka. „Inspirací pro Středočeský kraj může být například pilotní provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením, který testuje Dopravní podnik hl. města Prahy na lince číslo 58,“ připomněl.

Skutečností se časem mají stát také plány na rozšíření tramvajových linek za hranice Prahy, což už má od diskusí nakročeno k realitě – pro trať do Zdib se již hledá projektant.

Individuální dopravě by pak mělo prospět budování záchytných parkovišť P+R s dobíjecími stanicemi i bezpečných úschoven kol. Chystá se také podpora sdílených dopravních prostředků (tedy takových, které nemají výlučného vlastníka, ale slouží širší komunitě): nejen v případě aut, ale i kol a elektrokol.

Lákavá je rovněž myšlenka takzvaných vlakotramvají; kolejových vozidel, která mohou jezdit jak po tramvajových, tak i po železničních tratích, připomněl středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Jde o něco, co se ještě u nás nevyužívá, nicméně chceme prověřit, zda by se jejich zavedení vyplatilo,“ konstatoval, že případný přínos je teprve třeba vyhodnotit.

Více elektřiny pro dopravu

* Elektromobilita veřejné dopravy:
- Částečná elektrifikace autobusové dopravy – strategie snižování emisí autobusové dopravy v Pražské integrované dopravě
- Elektrifikace železničních tratí
- Rozšiřování tramvajové sítě z Prahy do hustě obydlených oblastí Středočeského kraje
- Studijní prověření systému vlakotramvají (tram-train)

* Elektromobilita individuální dopravy:
- Dobíjecí stanice pro elektromobily na středočeských záchytných parkovištích P+R
- Bezpečná úschova kol a elektrokol v přestupních terminálech (nepřímá podpora elektromobility cyklistické dopravy)
- Možnosti podpory rozvoje E-carsharingu a bikesharingu s klasickými koly i elektrokoly

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje