Význam to nemá jen v tom, že děti, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi, dostanou hodnotné jídlo. Důležitý je i fakt, že nejsou vyřazeny z kolektivu: nemusí zůstat stranou, když se jejich spolužáci jdou najíst. Právě to v řadě případů může být ještě významnější. Však také jde o pomoc dětem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.

Zapojí se 150 partnerů

Cílem projektu Obědy do škol je zabezpečit školní stravování pro děti ve věku od tří do patnácti let z kategorie sociálně slabých, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács, který má na starost oblast financí a evropských fondů. Pro školní rok 2020/2021 se ke spolupráci přihlásilo 193 organizací, jež se nerozpakují svým svěřencům vyhovět, i když to pro ně znamená administrativu navíc; 150 z nich se nakonec v rámci projektu stalo partnerskými organizacemi kraje, který rozděluje peníze.

Mohou to být jednak jednotlivé školy a školky (leckdy jde o MŠ a ZŠ fungující společně), jichž je celkem 135, jednak školní kuchyně vařící i pro více škol; těch je 15. Nechybí ani tři víceletá gymnázia, jež takto mohou zajistit bezplatnou školní stravu po potřebné studenty z nižších ročníků. Nejvíce těchto partnerů je v Kladně (13), Mladé Boleslavi (7) či Benešově a Kolíně (po 6). Počty strávníků zařazených do programu se mohou značně lišit: někde mají dvě děti, jinde i stovku. Dohromady v celém kraji se jedná o 2284 školáků a předškoláků.

Rodiny bývají zodpovědné

Nabídku bezplatného jídla pro děti sice některé rodiny, byť by měly nárok, nevyužijí, protože se brání zařazení mezi „sociální případy“ – často je ale tato možnost naopak velmi vítaná. A krajská zastupitelka Blanka Žánová (ANO), která je ředitelkou Základní školy Sadská, připomněla, že se rodiče snaží chovat zodpovědně: v případě nepřítomnosti dítěte obědy odhlašují, i když za ně nemuseli platit. „Vím ale i o případech, kdy v některých školách byly děti z programu vyřazeny, protože obědy neodebíraly,“ potvrdila Žánová, že ne vždycky je všechno ideální.

Peníze na zaplacení obědů hodlá kraj získat prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí; konkrétně z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Do něj 15 procenty přispívá státní rozpočet – a zbylých 85 procent pochází z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Požadovaná částka je v součtu u všech 150 partnerů kraje z celých středních Čech vyčíslena na 13 539 643 Kč. To však je podle Kovácsových slov částka maximální. „Ve skutečnosti bude nižší,“ konstatoval náměstek hejtmanky.

Kdo má nárok na bezplatné stravování?

- Cílem projektu Obědy do škol je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků – nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let.

- Jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházejí v hmotné nouzi.

- Cílem podpory je zabezpečit školní stravování úhradou stravného (nákladů na potraviny) ve školních jídelnách ve školním roce 2020/2021 (tedy od 1. září 2020 do 30. června 2021) a úhradou režijních nákladů spojených s administrativou partnerských organizací ve výši 5 procent výdajů projektu.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje