„V tomto případě může příslušný útvar policie snížit poplatek na 400 korun bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění. Pokud není dodržena dvouměsíční lhůta, činí pak správní poplatek 700 korun již za každou skupinu zbrojního průkazu," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová ke správním poplatkům.

Co je potřeba k prodloužení průkazu doložit? „K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, kde je uvedeno, pro jaké skupiny se oprávnění vydává, datum, razítko a podpis lékaře. Posudek nesmí být starší tří měsíců. Dále je nutno přinést jednu fotografii. Správní poplatek se hradí v přinesených kolkových známkách," dodala mluvčí.

Žádost o prodloužení zbrojního průkazu je možné podat již půl roku před zánikem jeho platnosti a minimálně dva měsíce předem. V případě propadnutí platnosti se držitel vystavuje nepříjemnostem, jako je opětovné skládání zkoušek odborné způsobilosti, odevzdání zbraní, finanční postih a podobně.

Čtěte také: V posledním půlroce přibylo žadatelů o zbrojní průkaz