Nejvíce z nich, 277, potrápily enteritidy (střevní záněty) virového původu; například zapříčiněné noroviry. Tyto epidemie středočeští hygienici loni zaznamenali celkem čtyři, a to na Benešovsku (hned dvakrát), Kolínsku a Mělnicku. Konkrétní místa výskytu? Dvě zařízení sociálních služeb, kolektiv školy a dětský tábor. V základní škole mělo obtíže celkem 163 osob z celkového počtu 718 – přičemž onemocnění měla lehký průběh; bez komplikací a nutnosti hospitalizace. Hygienici dále připomínají podobnou situace v mateřské škole, kde se obtíže projevily u 27 osob z celkového počtu 53.

Jídlo se hlásí i s odstupem

Jedna epidemie s patnácti postiženými je dále zaznamenána v případě salmonelózy, což je epidemický výskyt, jehož prokázání obyčejně budí největší emoce. V tomto případě byli postiženými návštěvníci restaurace na Kutnohorsku. Kde přesně stálo jídlo za kritiku, nicméně krajské hygiena neupřesňuje. Eviduje dále dva výskyty enteritid, jejichž původce se prokázat nepodařilo: na Kolínsku a Mladoboleslavsku. V obou případech se jednalo o zařízení poskytující sociální služby.

Pokud jde o výskyt jiných infekčních onemocnění než je koronavirus, právě covidová situace do loňských evidencí výrazně zasáhla. Středočeští hygienici k tomu připomínají, že výrazný pokles hlášení souvisí jednak s tím, že pacienti nenavštěvovali zdravotnická zařízení v obvyklé míře, jednak se jim lékaři věnovali převážně distančně – a to včetně diagnostiky.

Nejpočetnější byly stejně jako jindy bakteriální alimentární nákazy (což jsou případy, kdy se za „viníky“ označují zkonzumované potraviny a nápoje). Těch loni středočeští hygienici zaznamenali 4066 – což je méně než o rok dříve; nemocnost zaznamenala bezmála čtvrtinový pokles. O třetinu v kraji meziročně ubylo virových hepatitid, bezmála ve stejné míře se také ztenčily záznamy o výskytu klíšťové encefalitidy. Dokonce o více než polovinu pak u dalšího onemocnění přenášeného klíšťaty (ale třeba i komáry, na což se ne vždy pamatuje), a to lymeské boreliózy. Neuroinfekce dokonce zaznamenaly více než čtyřpětinový úbytek.

Kontroly jdou do tisíců

Tomu, aby se problémům předcházelo, napomáhá kontrolní činnost hygieniků. Středočeská hygienická stanice loni provedla 4894 kontrol (a to včetně řešení stížností; přesněji podnětů občanů). Kontroly mají rozmanité zaměření; nejsledovanější bývají ty v režii odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Loni se jich uskutečnilo 1466 – a 44 procent z nich hygienici označili jako nevyhovující: s alespoň jedním nedostatkem.

Ve stravovacích provozech se zpravidla opakují pochybení spočívající v označování rozpracovaných pokrmů či polotovarů, nevhodné řešení prostor či zanedbávání úklidu. Ale také křížení manipulace se syrovými surovinami a hotovými pokrmy, nedostatky ve skladování (ať už z hlediska podmínek, či nerespektování doby použitelnosti) a v poskytování informací o alergenech.

Vybraná infekční onemocnění ve středních Čechách:

Onemocnění 2019 2020 Meziroční pokles nemocnosti
Bakteriální alimentární nákazy 5164 (381,6) 4066 (293,5) 23,9 procenta
Klíšťová encefalitida 66 (4,9) 48 (3,4) 30,6 procenta
Lymeská borelióza 333 (24,6) 193 (13,9) 53,5 procenta
Virové hepatitidy 231 (17,1) 159 (11,5) 32,8 procenta
Neuroinfekce 83 (6,1) 13 (0,93) 84,8 procenta

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje přinášejí absolutní hodnoty (a v závorce přepočet nemocnosti na sto tisíc obyvatel)