Třebaže škola klade dlouhodobě důraz na spolupráci s firmami v rámci přípravy na řešení problémů a zdolávání výzev, jež na ně čekají ve skutečné praxi, novinka přináší ještě něco jiného. I v rámci školní práce klade při výuce technických předmětů důraz na rozvoj kreativity a podnikavosti, ale současně i na podporu kritického myšlení a zvýšení sebevědomí.

Středočeské inovační centrum (SIC), které zahraniční experty do České republiky pozvalo, hovoří v té souvislosti o takzvaných sociálních inovacích. Ano; inovace přicházející do regionu se nemusejí vztahovat jen na zavádění nových technologií – týkají se i obyvatel.

Klíčové jsou kreativní dílny, kde se tvoří, učí i objevuje. Ne však tak úplně ve smyslu Komenského zásady Škola hrou. Jestliže projektová manažerka SIC pro výzkum a vzdělávání Martina Vycudilíková zmiňuje v té souvislosti pojem Maker kultura, jen to potvrzuje, že se vychází z moderních zahraničních zkušeností. „Projekt byl již úspěšně otestován v USA – a postupně je zaváděn také v Kanadě a Francii,“ připomněla za SIC Mirka Kremrová.

Podle webových stránek SIC se metoda zkoušela ve Spojených státech na prestižní Stanfordské univerzitě – a z měst, kde se již uplatňuje, lze připomenout Guadalajaru v Mexiku, kanadský Montréal či Nice ve Francii.

Na rakovnickou průmyslovku vstupuje nová metoda dvoutýdenním workshopem s představením výuky v digitálním fablabu: v dílně vybavené digitálními technologiemi umožňující například programování, práci s rozšířenou realitou nebo 3D tisk. Podstatné jsou však nejen zařízení, jež mají studenti k dispozici, ale především inspirativní prostředí. Vlastní metoda výuky je podle slov Vycudilíkové důležitější než samotné technické vybavení.

„Jedná se o kombinaci dvou přístupů – ten první učí studenty pracovat s realitami, ten druhý je podporuje zejména v rozvoji podnikatelského myšlení,“ upřesnila projektová manažerka SIC. S tím, že zahraniční zkušenosti hovoří jasně: dlouhodobá práce se studenty v digitálních fablabech vede ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědné a technické obory, k rozvoji kreativity, logického myšlení, dovednosti řešit problémy a rozvoji podnikavosti.

„Studenti se také učí nebát se udělat chybu; riskovat a opakovaně zkoušet něco, co se jim třeba nepovede na první pokus,“ podtrhla Vycudilíková, co je stejně důležité jako podpora zájmu a techniku a rozvíjení konkrétních dovedností.

Novou metodu do Rakovníka (a jeho prostřednictvím i do dalších míst středních Čech – ředitel Jirátko totiž počítá také s předáváním zkušeností jiným školám) přináší čtyřčlenný tým expertů. Je mezi nimi kanadský lektor Ben Douek, který se zaměřuje na programování a Steam technologie (využívané třeba pro zapojení více hráčů do počítačové hry); je také zakladatelem technologie výukového setu Robot in a Can, přibližujícího hravou formou základy robotiky.

Další členové týmu pocházejí z Mexika: Ruy Cervantes, expert na inovační strategie a budování elektronického ekosystému, Gustavo Calderón, počítačový inženýr a inovátor vzdělávání, a Jorge Sanabria, držitel doktorského titulu v oblasti neurovědy, profesor univerzity v Guadalajaře – a rovněž autor jednoho ze dvou metodologických přístupů, které jsou používány v rámci tohoto projektu.

Experti představující, jak (se) učit

close Expert představující, jak (se) učit. Na snímku Jorge Sanabria. info Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra zoom_in * Jorge Sanabria:
- Držitel titulu Ph.D. z Výzkumného centra neurovědy na University of Tsukuba v Japonsku.

- Na univerzitě v Guadalajaře v Mexiku má na starosti vytvoření sítě digitálních dílen a jejich zavedení do středoškolského systému mexického státu Jalisco.

- Vyvinul metodu Gradual Immersion Method, což je přístup využívající technologie a podporující tvůrčí poznávání prostřednictvím spolupráce.

- Zaměřuje se na rozvoj školicích metod a hodnocení dovedností 21. století v prostředí digitální výroby a robotiky ve výuce.

close Expert představující, jak (se) učit. Na snímku Ruy Cervantes. info Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra zoom_in * Ruy Cervantes:
- Držitel titulu Ph.D. v oboru informatika z University of California Irvine.

- Zaměřuje se budování elektronických ekosystémů, spolupracuje s veřejnými i soukromými organizacemi na rozvoji a posílení jejich inovačních schopností.

- Mezi jeho profesní zkušenosti patří spolupráce se společností Cisco Systems' Corporate Strategy Innovation Group, pro kterou vyvinul program na vytváření inovačních dovedností pro nadnárodní síť inovačních center této společnosti.

- Podílel se také na zavádění digitálních dílen do škol mexického státu Jalisco – a podařilo se mu navázat spolupráci mezi Jaliscem a Stanfordskou univerzitou.

* Gustavo Calderón:
- Elektroinženýr, který v současné době studuje již druhý magisterský program SmartEdTech na Université Côte d’Azur ve Francii.

- Vede divizi zaměřenou na technologické inovace ve vzdělávání na střední škole Alpes High School v Guadalajaře v Mexiku, kde také vyučuje předmět „Advanced Maker Steam Lab“ a informatiku.

- Je spoluzakladatelem značky Make.it Tinkering and Making Studio, experimentálního tvůrčího prostoru, který podporuje kreativitu a inovační dovednosti u dětí prostřednictvím reálných životních zkušeností (se zaměřením zvláště na přírodní vědy, techniku, technologie a matematiku, stejně jako na schopnosti tvořit a spolupracovat).

close Expert představující, jak (se) učit. Na snímku Ben Douek 'v akci' v Montréalu. info Zdroj: archiv Středočeského inovačního centra zoom_in * Ben(jamin) Douek:
- Softwarový inženýr z kanadské University of Guelph

- Studoval také strojírenskou technologii na Dawson College v Montéalu

- Přednáší na téma programování hardware a vzdělávání v oborech Steam; školí vyučující na základních, středních i vysokých školách

- V současné době působí jako „maker“ v Milieux Institute for the Arts of the Concordia University v Montréalu

- Poslední čtyři roky se věnoval vývoji součástek kitu Robot-In-A-Can a svou výukovou činnost využíval k jeho testování a vylepšování

Zdroj: Středočeské inovační centrum