Možnosti využití peněz z nového grantového programu nazvaného SPOLUbydlíme jsou různé; k podmínkám však patří jejich uplatnění v Chrášťanech a jejich širším okolí. A to v rámci jedné ze čtyř tematických oblastí: Ochrana přírody a krajiny, Pomoc druhým, Výchova, vzdělání a výzkum a Doprava. Se záměry, které potřebují příspěvek od 50 do 500 tisíc korun, se mohou do 1. srpna hlásit zájemci z určeného regionu blízkého okolí Chrášťan (a to jak ve středních Čechách, tak v přilehlých částech hlavního města Prahy), schopní zajistit 20procentní finanční spoluúčast na nákladech projektu.

Podle pravidel zveřejněných na www.grantyvafo.cz, mohou být žadateli pouze obce či pražské městské části, spolky – nebo fyzické osoby, které v daném regionu bydlí a jde o zdravotně postižené či lidi, kteří potřebují příspěvek na své aktivity v podobě poskytování zdravotních služeb, provozování školských zařízení, případně zvířecích útulků. Vyloučena je účast politických seskupení.

Děti pomáhají chránit životní prostředí
Děti pomáhají chránit životní prostředí

Nový program SPOLUbydlíme může na rozdíl jiných firemních grantů vyvolat nemalý rozruch. Peníze k rozdělení mezi projekty totiž nabízí firma Vafo, která v Chrášťanech vyrábí krmiva pro domácí zvířata. A v uplynulých měsících i letech čelila řadě protestů a stížností kvůli zápachu „po psích granulích“ – což se příliš nelepšilo navzdory postupným investicím do dalších a dalších stupňů technologie čištění odpadní vzdušiny. Až od loňského podzimu se zdá, že se situaci daří zlepšovat: jak díky dalším úpravám čisticí technologie, tak prostřednictvím spolupráce s vědci navrhujícími i nová řešení. A stížností skutečně ubylo.

sucho
Následky sucha v Česku: Někteří sedláci už zaorávají mák

Spuštění nového grantového programu však není snahou „zavřít ústa“ odpůrcům, kteří zásobovali podněty hygieniky, inspekci životního prostředí, a dokonce prostřednictvím některých pražských radnic volali po ukončení výroby v Chrášťanech. Na otázku Deníku to odpověděla produktová ředitelka firmy Karolína Čápová. Zdůraznila, že nový program, s jehož pokračováním se počítá i v dalších letech, je výrazem toho, že Vafo chce pro své okolí být dobrým sousedem.

Nové granty v rámci programu SPOLUbydlíme, s jehož pokračováním se počítá v dalších letech, však neznamenají, že by se firma chystala ukončit spolupráci s organizacemi, které podporovala dosud, uvedla dále Čápová. Jde často o záměry vázané na psy, což souvisí se zaměřením výroby společnosti. Vafo tak například přispívá na výcvik asistenčních psů či zvířat pro canisterapii nebo je hlavním partnerem projektu Click and Feed určeného k naplnění misky pro opuštěné zvíře. Podporuje ale také kynologické soutěže – avšak třeba i sportovní kluby nebo školy a školky v přírodě. To vše má nadále pokračovat.

Podpora v rámci grantů SPOLUbydlíme:

- Ochrana přírody a krajiny: obnova a rozšiřování zeleně, hospodaření s vodou, boj proti suchu, podpora čistoty životního prostředí
- Pomoc druhým: pomoc osobám handicapovaným či sociálně slabým, podpora zdravotní péče
- Výchova, vzdělání a výzkum: podpora zájmových skupin, škol, mateřských školek a knihoven
- Doprava: snížení dopravního hluku či řešení problematiky parkování

Zdroj: www.grantyvafo.cz