Rozšířily se tak řady vyškolených specialistů působících přímo v jednotlivých obcích, kteří jsou připraveni na řešení mimořádných situací rozmanitého charakteru. Třeba při povodni nebo i jiné kalamitě, která nemusí souviset jen s počasím; mohlo by jít třeba o průmyslovou havárii. Či o jinou závažnou situaci, kdy je třeba zajišťovat evakuaci i záchranné a likvidační práce ve větším rozsahu. Frekventanti vědí přesně, co dělat v případě, že bude takováto pomoc hasičů potřebná, a to jak při organizování samotného zásahu, tak v rámci členství v krizovém štábu obce. A hlavně: také při předchozích přípravách na eventualitu, o níž si všichni přejí, aby se nikdy nestala skutečností.

Jejich úkolem je totiž ještě něco víc, než jen být sami připraveni: nachystat vše tak, aby připraveni byli i ostatní, plyne ze slov referentky státní správy a samosprávy Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Zuzany Strouhalové. „Technik ochrany obyvatelstva se mimo jiné podílí na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce – například povodňového plánu, výpisů z havarijních plánů a podobně,“ připomněla Strouhalová. K dalším úkolům patří spolupráce s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti – a absolventi kurzu jsou připraveni i k tomu, aby na úseku ochrany obyvatelstva školili také ostatní příslušníky svých jednotek.

Nové poznatky, které byly na závěr prověřeny testem, předávali odborníci z řad příslušníků profesionálního sboru i z krajského úřadu 24 zástupcům dobrovolných jednotek obcí Bavoryně, Kounov, Šestajovice, Teplýšovice a Vraný. „Přednášky byly zaměřeny na financování krizových situací, předurčenost jednotek, ochranu obyvatelstva a činnost psychologické služby,“ přiblížila Strouhalová rozmanitost témat pojatých ve všech souvislostech, v nichž se postupně školí i dobrovolní hasiči z dalších lokalit.