To, že Kopanina na okraji metropole – v Praze 6, či, chcete-li, v Praze 13 – dodává Středočechům málo vody, se projevuje hlavně v létě. Návrh na rozšíření tohoto vodojemu patří ke konkrétním opatřením Středočeského kraje pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Navazovat by měla rekonstrukce přívodního zásobního řadu z vodojemu Kopanina do vodojemu Kožova Hora u Kladna, která by zajistila plynulý přítok pitné vody právě na Kladensko. Mimochodem: jde o řešení spočívající v „přelévání“ vody ze středních Čech do jiných míst Středočeského kraje – přes pražský vodárenský systém.

„Hlavní město Praha jako vlastník vodojemu má zpracovanou studii proveditelnosti na rozšíření vodojemu Kopanina o dvě komory,“ připomněl náměstek Petera. Zdá se tedy, že spíše než o technický problém jde o řešení záležitostí organizačního a finančního charakteru. To také Petera potvrzuje: „Prioritně je nutné vyřešit otázku investora a projednat možnosti finanční podpory s ministerstvem zemědělství,“ poznamenal.