To, že Kopanina na okraji metropole – v Praze 6, či, chcete-li, v Praze 13 – dodává Středočechům málo vody, se projevuje hlavně v létě. Návrh na rozšíření tohoto vodojemu patří ke konkrétním opatřením Středočeského kraje pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, připomněl náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Navazovat by měla rekonstrukce přívodního zásobního řadu z vodojemu Kopanina do vodojemu Kožova Hora u Kladna, která by zajistila plynulý přítok pitné vody právě na Kladensko. Mimochodem: jde o řešení spočívající v „přelévání“ vody ze středních Čech do jiných míst Středočeského kraje – přes pražský vodárenský systém.

„Hlavní město Praha jako vlastník vodojemu má zpracovanou studii proveditelnosti na rozšíření vodojemu Kopanina o dvě komory,“ připomněl náměstek Petera. Zdá se tedy, že spíše než o technický problém jde o řešení záležitostí organizačního a finančního charakteru. To také Petera potvrzuje: „Prioritně je nutné vyřešit otázku investora a projednat možnosti finanční podpory s ministerstvem zemědělství,“ poznamenal.

Po šesti měsících bude moci opět zahájit svoji činnost spolek Středočeské vodní cesty, jehož základním úkolem je podpora rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.
Říční spolek kraje už nechce být plácnutím do vody. Pomůže nový ředitel?
Archivní foto.
K úspěchu na zimní olympiádě mají přispět letní zkušenosti