Budoucí úsek dálnice mezi devátým a čtrnáctým kilometrem má tvořit čtveřice hlavních objektů: navrženy jsou tam tunel Luka dlouhý 1845 metrů, most přes řeku Sázavu v délce 780 m a dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK Jílové a MÚK Hostěradice). Ke změnám, jimž dali radní zelenou, patří například oddálení trasy budoucí D3 od obytné zástavby Hostěradic, stejně jako od chatových oblastí v lokalitách Kamenná vrata a Bohuliby.

„Na základě požadavku města Jílové u Prahy byla zakryta trasa D3 u sídla Horní Studené – prodloužením tunelu Luka. Prodloužení tunelu vyvolalo potřebu zahloubení trasy dálnice. Další změny souvisejí mimo jiné i se soustavou podzemních štol u Nové jámy Bohuliby,“ poznamenal náměstek Petera, k jehož kompetentním patří i oblast životního prostředí. „V důsledku navržených změn dojde ke zmírnění původně očekávaných vlivů dálnice D3,“ zhodnotil dopady aktuálního rozhodnutí radních.

úpravy na trase budoucí dálnice D3 v úseku Jílové u Prahy - Hostěradice.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Ti odsouhlasili celkem deset změn v návrhu trasy budoucí dálnice, jimiž se zabývali v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí. Rada kraje vyjádřila souhlas – s tím, že další posuzování nepožaduje. Kladné stanovisko v rámci procesu EIA již bylo vydáno v minulosti.

Stále se nicméně ozývají hlasy, které vedení trasy dálnice Posázavím nejen že nefandí, ale přímo ji odmítají. Odpůrci mají za to, že dostavba není nutná a postačovala by modernizace současné silnice I/3. To však zásadně odmítají jak zástupci vlády, tak představitelé kraje.

Z vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Sametová.
Revoluční vzpomínky nejbližších přenesli žáci na papír
Ilustrační foto.
Bojovat s šířením moru včel má milion a čtvrt od kraje