„Vloni v červenci středočeští záchranáři zaznamenali celkově 12 608 výjezdů a v srpnu 12 761, což je proti jiným měsícům nárůst zhruba pětinu. Tento trend je ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém lidé leckdy neodhadnou své síly, vyšším vypětím při zahrádkaření nebo údržbě chat či chalup. „Ale i tím, že mnoho Pražanů opouští v čase prázdnin své město a jezdí ve volném čase víc „ven“ do Středočeského kraje,“ poznamenala Effenbergerová.

Záchranáře zaměstnávají nejenom typicky letní úrazy, úžehy či úpaly, ale časté bývá i zhoršení zdravotního stavu lidí s chronickým onemocněním. Ať už v souvislosti s únavou, vlivem počasí, kvůli zanedbávání pitného režimu v kombinaci s přehnaným pobytem na slunci – či třeba sehraje roli i vyšší náklonnost k alkoholu. Pozor: popíjení může nejen přivodit zdravotní komplikace (a v horku obzvlášť!), ale také zhoršuje úsudek i odhad situace a naopak zvyšuje sebevědomí.

Zkušenosti záchranářů ukazují, že pozornost je třeba věnovat obzvlášť dětem: jejich prázdninová dobrodružství mohou mít i fatální následky. „Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní příčiny dětských úrazů,“ varovala Effenbergerová – s dodatkem, že nejčastější příčinou úmrtí dětí jsou právě různé úrazy.

Bohužel se často ukazuje, že maléru bylo možno zabránit: použití bezpečnostních pomůcek při sportu a venkovních aktivitách by dokázalo následky zmírnit. S mimořádnou naléhavostí to platí zvláště pro vážné úrazy hlavy; časti i s celoživotními následky. „Základní, a pro děti povinnou ochrannou pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na kole,“ upozornila Effenbergerová. „Měla by být samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích,“ doplnila. Zkušenosti z uplynulých měsíců pak ukazují, že platit to může i pro jízdu na koni.

Již několik let také středočeští záchranáři upozorňují na stoupající počet dětských popálenin, což provází vzrůstající oblibu zahradního grilování. Jde navíc o poranění velmi bolestivá a traumatizující, jejichž hojení je dlouhodobé. Dalším velkým rizikem jsou z pohledu zdravotníků zahradní bazény a jezírka: když se v nich dítě topí, nebývají následky příznivé.

Používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček při jízdě autem by pak snad už až ani nemělo být třeba připomínat; to má být samozřejmostí. Zkušenosti ze zásahů u dopravních nehod však bohužel ukazují něco jiného…

Rady záchranné služby
* Sport:
- Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete.
- Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem.
- Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky – například přilby a chrániče.

* Alkohol:
- Školní vysvědčení není důvodem ke konzumaci alkoholu nebo jiných látek ovlivňujících psychomotorickou činnost. Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami i alkoholem (a začíná už dnem, kdy končí škola); ošetřování nezletilých intoxikovaných osob není výjimkou.
- Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. Pokud si tedy dospělí chtějí dát v letním horku skleničku, měli by volit „lehčí variantu“ – vinný střik či nízkostupňové pivo.

* Koupání:
- Koupající by měli dodržovat známá pravidla: neskákat do neznámé vody či nechodit do vody uhřátí.
- Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním.
- Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.

* Pobyt na slunci:
- Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nikdy nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čapku a sluneční brýle.
- Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku hlavy – a pokud možno nevycházejte na slunce mezi dvanáctou a třetí hodinou odpolední.

* Dopravní nehody:
- O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho svátečních řidičů. Nejsou zvyklí na provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti.
- Jakmile za volantem pocítíte únavu nebo slabost z přehřátí, zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku – nebo si i na chvíli zdřímněte.

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje