„Podělit se o své radosti a svěřit se svými starostmi,“ říká. A dřívější zkušenost ukazuje, že se to skutečně děje. Není výjimkou, že lidé přinesou i kopie dokumentů postihujících jejich zápas s úřady; ty pak hejtmančin tým předává k prošetření příslušným odborům krajského úřadu. Časté jsou také pozvánky na různé akce, ale i debaty o stavu silnic a jejich opravách či o dopravní obslužnosti.

Nejbližší setkání se chystá na úterý 20. listopadu v Poděbradech. Za místo setkání, kterému říká mobilní kancelář, hejtmanka zvolila městskou knihovnu na Jiřího náměstí. Bez toho, že by se museli objednávat a rezervovat si termín, s ní příchozí budou moci pohovořit mezi desátou a šestnáctou hodinou.