Organizátorům akcí s předpokládanou účastí nad tisíc osob denně nařizuje s platností až do odvolání oznamovat jejich konání krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do čtvrtka (22. července) bezodkladně, od pátečního data 23. července pak vždy nejméně s pětidenním předstihem. Oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků i telefonický kontakt na pořadatele, připomíná text opatření podepsaný ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO).

Organizátoři se chovali odpovědně

Středočeská hygienická stanice by zřejmě neměla narazit na vážnější problémy. Naznačují to alespoň informace její mluvčí Dany Šalamunové, podle níž se středočeští pořadatelé hromadných akcí chovali vcelku odpovědně už v minulosti. „Podmínky a svá opatření s námi často dopředu konzultovali už v době, kdy nahlašovací povinnost neměli,“ řekla Deníku Šalamunová.

Zpravidla se podle jejích slov radili o tom, jak na velké akci hlídat počet návštěvníků. „Většinou pak mají vyčleněné lidi, kteří upozorňují na dodržování opatření,“ poznamenala mluvčí. Zkušenosti hygieniků přímo „z terénu“ podle jejích slov napovídají, že se pořadatelé dosud skutečně snažili. Častějším nedostatkem byla vlastně jen chybějící dezinfekce na ruce. Ne že by na ni organizátoři zapomínali – avšak ne vždycky je dost to, co mají připraveno. „Je potřeba více stojanů; mít dezinfekce jen u vchodu nestačí. Je nutné, aby byly třeba i u stánků,“ upřesnila Šalamunová.

Za hudbou jen bez tance

V rámci opatření proti koronaviru jsou pro hygieniky novinkou také kontroly nočních barů, hudebních klubů a podobných podniků včetně jejich návštěvníků. S velkou pozorností se setkala především předem ohlašovaná razie v Praze, uspořádaná v noci na sobotu společně s policií. Dění v pražských klubech se přitom velmi úzce týká i Středočechů – ať už jde o zábavu, nebo o šíření možné nákazy. Alespoň to zrovna před rokem naznačila aféra kolem jednoho ohniska v metropoli, spojovaná s návštěvníky klubu Techtle Mechtle na Vinohradech.

Aktuální výsledky víkendových kontrol v pražských podnicích vedly k tomu, že pokutám se nevyhnuli provozovatelé ani návštěvníci. Na straně hostů byly nejčastějším pochybením vstup bez dokladu prokazujícím bezinfekčnost či porušování zákazu tancovat a shlukovat se, majitelé zase neuhlídali především odstupy mezi stoly, maximální počty lidí sedících u jednoho stolu – a dokonce ani překročení kapacity provozovny (kde nesmí pobývat více příchozích, než kolik je k dispozici míst k sezení). Ojedinělým odhalením se pak stalo zjištění nedostatku dezinfekčních prostředků určených pro používání návštěvníky, zkombinované ještě s chybějícím upozorněním na dodržování mimořádných opatření.

Dají se očekávat další kontroly podobného ražení, a to i mimo hlavní město. Stejně jako lze počítat s tím, že občané budou mít vzrůstající chuť diskutovat o tom, zda právě takováto opatření s respektováním vynucovaným pokutami opravdu může přispět k omezení šíření koronaviru.