„Cílem je zajistit adekvátní podmínky pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí,“ vysvětlila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

S využitím peněz z těchto podpor se tedy nepočítá na samotné uskutečnění inovačních projektů, ale na jejich kvalitní přípravu. Což se týká jak samotných záměrů, tak případných žádostí o poskytnutí dotačních peněz na jejich uskutečnění; ať už z národních, nebo evropských programů.

Žádat o tuto formu podpory na přípravu budoucích inovačních plánů mohou veřejné i podnikatelské subjekty působící ve středních Čechách, které své záměry předem konzultují se Středočeským inovačním centrem. Vlastní žádosti o podpory, jež usnadní kvalitní doladění budoucích plánů i získání podpor na jejich uskutečnění, mohou zájemci podávat od 26. září; konečný termín je stanoven až na 30. dubna 2022.

Podpory na jeden projekt se poskytují od 150 do 500 tisíc korun, přičemž výše povinného podílu vlastních peněz se u jednotlivých žadatelů liší. „U podnikatelských subjektů může výše podpory dosáhnout až 85 procent způsobilých výdajů – a u veřejných subjektů nejvýše 95 procent,“ uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.