O prožitek z dovolené z důvodu krachu cestovky ročně přichází několik tisíc klientů. Letos už ohlásily úpadek hned tři cestovní kanceláře. Z velké části dopad krachu zmírní správně sjednané pojištění pro případ úpadku.

Preventivní krok

Do jisté míry je možné této hrozbě předejít, je však nutné vědět, jak postupovat. Návod podává Česká asociace pojišťoven (ČAP). Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je podle zákona povinné. Chrání klienty v případech, kdy cestovka z důvodu úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy.

„Ještě před podpisem smlouvy by si měl klient prověřit, jestli kancelář má toto pojištění sjednáno a cestovka je povinna tuto informaci klientovi poskytnout," radí jako první krok Marcela Kotyrová, manažerka ČAP. „Informace o pojištění bývá většinou součástí cestovní smlouvy. Pokud tam uvedena není, měli by si klienti vyžádat certifikát o sjednaném pojištění a zkontrolovat jeho platnost," upřesňuje.

Jinak je tomu u cestovních agentur, které nemusí být proti úpadku pojištěny, protože zájezd pouze zprostředkovávají. „I v tomto případě je ale nutné se přesvědčit, zda cestovní kancelář, která zájem organizuje, má pojištění sjednáno," dodává Korytová.

Platnost pojištění je možné si ověřit na webových stránkách Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, na stránkách ministerstva pro místní rozvoj nebo konkrétně na webových stránkách dané pojišťovny.

Kontakt na pojišťovnu, u které je cestovka pojištěna, je pro klienta stejně důležitý jako kontakt na pojišťovnu, u které má sjednáno vlastní cestovní pojištění, proto je dobré jej mít u sebe v zahraničí k dispozici. Tolik tedy preventivní opatření. Ale jak postupovat, dojde-li k úpadku během dovolené?

Panika není dobrá

„Nepropadejte panice a nepodnikejte organizaci zpáteční cesty na vlastní pěst," radí Kotyrová. „O klienty, kteří jsou v dané chvíli v zahraničí, se pojišťovna vždy postará a zajistí transport zpět do republiky," říká.

Nejprve je třeba kontaktovat asistenční službu. „Komunikaci výrazně zjednoduší, když za skupinu lidí komunikuje pouze jeden člověk. Pokud nefunguje v konkrétní lokalitě delegát příslušné cestovky, pak je vhodné zvolit zástupce ze skupiny poškozených," doporučuje Kotyrová.

Asistenční služba musí nejprve zmapovat situaci a zjistit, kolik je v dané destinaci klientů, v jakém jsou stavu, které služby cestovka uhradila a které ne. Následně pak celou situaci řeší. Mezi nejčastější služby, které asistenční klientům zkrachovalé cestovky poskytne, patří zajištění náhradního ubytování, včetně transportu mezi hotely a na letiště, a zajištění návratu.

„Asistenční služba zajistí pro klienty v krizové situaci potřebné léky, zdravotnické pomůcky, kojenecké potřeby nebo lékaře na telefonu. Zároveň poskytne tlumočení při jednání s místními úřady či poskytovateli služeb a může poskytnout garanci úhrady nákladů," doplňuje Kotyrová.

Úpadek však může postihnout i turisty, kteří ještě ani neodcestovali, ale kteří již uhradili cenu zájezdu, případně zálohu. Ti by měli pojistnou událost nahlásit co nejdříve, nejpozději však do šesti měsíců od data jejího vzniku. Po této lhůtě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

„Klientům, kteří neodcestovali na dovolenou, pojišťovna v rámci pojistného plnění vyplatí buď zaplacenou zálohu, nebo cenu neuskutečněného zájezdu. V případě, že stihli odcestovat a z důvodu krachu museli předčasně ukončit dovolenou, mohou uplatnit rozdíl mezi zaplacenou dovolenou a cenou skutečně poskytnutého zájezdu," informuje Kotyrová.