Ministerstvo financí jako kontrolní orgán nezjistilo při přezkumu žádné chyby či nedostatky, shrnula ve středu Helena Frintová z krajského úřadu údaje ze závěrečné zprávy, kterou hejtmanství obdrželo v úterý. „Takovéto hodnocení, označené kontrolory stupněm A, získal Středočeský kraj naposledy v roce 2009,“ připomněla dobu poté, co historicky prvního hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla z ODS vystřídal David Rath (ČSSD).

Sokolský slet, ilustrační foto.
Ochutnávku XVI. všesokolského sletu uvidíte v neděli v Brandýse

Aktuální zpráva o hospodaření bude součástí závěrečného účtu za rok 2017, který vedení kraje za měsíc předloží ke schválení členům středočeského zastupitelstva. Už nyní hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) upozornila, že příznivé hodnocení svědčí o dobré práci jak krajských politiků, tak úředníků – a současně potvrzuje, že fungují vnitřní kontrolní procesy. „Doufám, že se nám všem podaří takto nově nastavený standard udržet i nadále,“ prohlásila. Příznivé hodnocení oceňuje jako jeden z konkrétních výsledků zavedení vnitřního administrativního systému GINIS, který slouží veškeré agendě; toto prostředí je využíváno pro ekonomické, administrativní i správní činnosti a zajišťuje jejich provázanost.

V minulých letech se při kontrolách nacházely četné nedostatky. Týkaly se především veřejných zakázek (včetně jejich zadávání), evidence majetku, účetnictví a rozpočtových operací. Poučením z chyb se staly úpravy úředních postupů včetně interních směrnic.
Nynější opozice na jednání zastupitelů jistě neopomene zdůraznit, že tyto výtky se týkaly období pod vládou sociálních demokratů, kteří jsou od říjnového koaličního zemětřesení opět ve vedení kraje společně s hnutím ANO. Lze také očekávat politické handrkování o tom, zda na nynějším příznivém hodnocení mají za politiky větší zásluhu ti radní, kteří své posty zastávali do října, anebo ti současní.

Lítačka
Cestování veřejnou dopravou s Lítačkou se brzy obejde i bez karty Lítačka
Ilustrační foto.
Při nácviku blackoutu kraj elektřinu nevypne