I taková otázka má odpověď. Linda Dlouhá ze Středočeské centrály cestovního ruchu nabízí tipy, kam se vypravit. Hned tři: za poznáním na Berounsko, k potěšení oka i k protáhnutí těla na Mělnicko či pro milovníky romantiky na Kutnohorsko. Nebo prostě za strávením hezkých chvil na kterékoli z míst doporučovaných k návštěvě. „Naberete sílu a odnesete si nevšední zážitky,“ slibuje Dlouhá.

Zlatý kůň i Kobyla

Naučná stezka Zlatý kůň nabízí příležitost vyrazit od východu z Koněpruských jeskyní na obhlídku zajímavostí v jejich okolí. Bezmála tříkilometrová trasa prochází národní přírodní památkou Zlatý kůň. „Není však nutné absolvovat ji celou; projít si můžete jen část trasy,“ připomněla Dlouhá. Upozorňuje hned na první úsek stezky vedoucí na vrchol Zlatého koně, odkud je nádherný rozhled do širokého okolí – až překvapivý na to, že se tam nejde ani příliš do kopce!

„Z vrcholu Zlatého koně se po pár krocích dostanete na horní hranu takzvaného Císařského lomu, který se od západu zařízl do masivu Zlatého koně; dnes je součástí prostoru velkolomu Čertovy schody-západ, na který je z tohoto místa pěkný výhled,“ upozornila Dlouhá.

Pro zimní výpravy nicméně radí vyhnout se cestě z vrcholové části Zlatého koně do opuštěného Houbova lomu přímo pod jeskyněmi, známého výskytem zkamenělin. Nebo aspoň doporučuje, že je zde třeba počítat s opatrností i s potřebou vyšší zdatnosti. „Pokud i tak neodoláte, z Houbova lomu pokračujte východním směrem podél dalších opuštěných lomů až ke stanovišti číslo 7,“ řekla Dlouhá. S tím, že to je místo, kde lze stezku opustit a vydat se k parkovišti. Nebo pokračovat – a dojít do jámového lomu na Kobyle, lákajícího i klidem a úchvatnou přírodou.

Do skal musí děti po svých

Skalní bludiště Mšeno, nabízející soutěsky a komíny v kvádrových pískovcích, je zase jednou ze zajímavostí Cinibulkovy stezky. „Trasa vede především po lesních stezkách a chodnících; jen krátká část po silnici. Nejzábavnější úsek, průchod skalním městem, je místy velmi úzký, je zde prudké stoupání i klesání. V tomto počasí se tedy vybavte vhodnou obuví,“ shrnula Dlouhá, co je dobré vědět ještě doma před výletem. Tuhle návštěvu rozmanité krajiny doporučuje obzvlášť rodinám s dětmi a se psy – avšak pozor: kočárky neprojedou.

Památka na úspěch karbaníka

Za vidění také stojí zřícenina Belvederu v Suchdole u Kutné Hory, k níž se pojí tradovaná historka, že letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele nechal tehdejší majitel malešovského panství hrabě František Špork na sklonku 17. století postavit za peníze, o které v Karlových Varech obehrál v kartách saského kurfiřta Augusta II. Silného. Samotná stavba však asi velkou výhru nepředstavovala, když byla opuštěna už po šesti desetiletích.

V dodnes monumentální rozvaliny se pak osmiboký komplex proměnil po požáru v roce 1834. „V blízkosti můžete vidět i rozhlednu Vysoká, která zároveň slouží jako telekomunikační věž. V zimě však není rozhledna přístupná,“ upozornila Dlouhá.