Krajští radní odsouhlasili příspěvky pro již třetí várku žadatelů, kteří splnili stanovené podmínky v rámci II. výzvy programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019. „Se zahájením proplácení peněz úspěšným žadatelům počítáme přibližně v polovině dubna,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Další uchazeči, kteří plánují náhradu starého kotle tepelným čerpadlem, plynovým kondenzačním kotlem, kotlem na biomasu či kombinovaným kotlem pro spalování uhlí a biomasy, ještě mají šanci peníze získat. Z celkové částky 502,2 milionu korun, která je pro Středočechy k dispozici v rámci druhé výzvy kotlíkových dotací, stále zbývá vyčerpat přes čtyři desítky milionů korun. Umožní to uspokojit ještě zhruba čtyři stovky žadatelů. V závislosti na zvoleném zdroji tepla (a částečně i podle kvality ovzduší v konkrétním regionu) lze totiž získat příspěvek od 75 do 127,5 tisíce korun (nejvíc se platí na tepelná čerpadla, o jejichž pořizování mají uchazeči mimořádný zájem). Musí se však jednat o vytápění objektů soužících k trvalému bydlení; nikoli pouze k rekreaci. „Na podání žádosti zbývají již pouze dva a půl měsíce,“ upozornila hejtmanka, že přijímání žádostí definitivně končí 29. června. Může se to ale stát i dřív, pokud budou vyčerpány všechny peníze, které jsou k dispozici.

V rámci druhé výzvy přijímá kraj žádosti o kotlíkové dotace od loňského 4. října. Po elektronické registraci na krajském webu www.kr-s.cz je třeba vytištěné a podepsané podklady doplněné předepsanými přílohami ještě doručit na krajský úřad v papírové podobě. „Žadatelé mohou využít služeb pošty, kurýrů – nebo je doručit osobně,“ poznamenal náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO).

Na sklonku uplynulého týdne evidoval celkem 4215 podaných žádostí. Tito zájemci se dohromady ucházeli o 457 milionů korun.