Na odpočívce u Klíčan policisté ukázali, co jim pomáhá s mapováním chování šoférů: mimo jiné používají dron, vozidla s dokumentační technikou – ale zřizují i stanoviště s monokulárním dalekohledem, jehož prostřednictvím na dálku nahlížejí do kabin.

Za velmi citelný prohřešek, který zaznamenali právě zde, policisté považují případ, kdy sledovali nákladní auto předjíždějící najednou dvě jiná nákladní vozidla na úseku dlouhém půl druhého kilometru; navíc za hustého deště. Takové odhalení je spojeno nejen s pokutou v rozpětí od pěti do deseti tisíc korun, ale citelnější sankcí je zákaz činnosti s trváním od šesti do dvanácti měsíců. Právě dohled nad tím, zda řidiči kamionů na dálnici dodržují zákaz předjíždění, je jedním z hlavních cílů aktuální dopravně bezpečnostní akce. Policisté kvůli tomu sledují provoz i shůry – právě v této práci jim pomáhají drony.

Vedle dodržování zákazu předjíždění na dálnici se však hlídky věnují třeba i odhalování přetížených vozidel či souprav. Překročení hmotnostních limitů vede nejen k poškozování komunikací, ale je i hrozbou pro bezpečnost provozu. Policisté se však zaměřují například i na to, zda se šoféři plně věnují řízení, na kontroly zabezpečení nákladu a jeho rozložení, převážení nebezpečných nákladů, plnění povinností stanovených pro profesionální šoféry – ale třeba i na používání bezpečnostních pásů, na něž se někdy v kabinách tahačů „pozapomíná“.

Celkové výsledky akce s údaji o odhalených přestupcích by měla policie zveřejnit v pondělí.