Ředitele příspěvkovek jedním dechem uklidňuje: jejich peníze se jim nikdo nechystá sebrat. Nebude se prý opakovat situace z minulosti, kdy příspěvkovým organizacím vedení kraje peníze šetřené například na větší opravy skutečně vzalo, aby mohly být použity jinak (přičemž to vyvolalo vlnu hněvu a odporu proti „trestání těch schopných“). Nyní by kraj chtěl využít faktu, že na účtech příspěvkovek leží dohromady zhruba dvě miliardy korun – přičemž tam také zůstanou. Přesto mohou posloužit.

Dotace až dodatečně

U většiny silničních staveb se počítá s tím, že kraj bude platit jen desetinu nákladů – když se 85 procent podaří získat z evropských peněz a pět procent od státu a kraj chce také ve spolupráci s Prahou využívat ITI programy pro metropolitní oblast (zvláště na budování P+R parkovišť či cyklostezek). I při čerpání dotací je však třeba mít k dispozici celou sumu. „Nejdřív to zaplatíme ze svého, pak žádáme o proplacení finančních prostředků,“ vysvětlil Kovács.

Právě zde mohou být prospěšné peníze ležící na účtech, aby se nemusely v tak velkém rozsahu čerpat úvěrové zdroje. Kraj je chce aktivovat prostřednictvím takzvaného cash poolingu. Jde o bankovní operaci běžnou zvláště v podnikové ekonomice, kdy přebytky na jednom účtu pomáhají účetně krýt deficit na jiném kontu stejného vlastníka (což podniky využívají například ke snižování úroků spojených s čerpáním kontokorentního úvěru).

„Žádná příspěvková organizace nepřijde ani o korunu,“ řekl Kovács Deníku k chystanému záměru. S tím, že cash pooling je vlastně virtuální operací, jíž se peníze účetně sdruží, ale ve skutečnosti nikam nepřesouvají. „A poskytovateli je jedno, jestli je zůstatek na účtu kraje, nebo u příspěvkových organizací,“ uvedl náměstek hejtmanky. V pilotním projektu má být pro začátek takto využita desítka krajských organizací.

Pomohou i úvěry

Dalšími zdroji potřebných peněz se mohou stát krátkodobé úvěry, kolem jejichž přijetí se ještě v řadách zastupitelů jistě strhnou obsáhlé debaty. Do budoucna vedení kraje také počítá se společným financováním akcí ve spolupráci se soukromým sektorem – v rámci takzvaných PPP projektů. Ty by se měly uplatnit nejenom v případě silničních staveb, ale také třeba u některých záměrů v sociální oblasti.

Aktuální zadlužení kraje dosahuje 2,2 miliardy korun – a setrvale klesá. Z podstatné části jde o dlouhodobý úvěr, který si kraj vzal již v roce 2008 (zejména v souvislosti s modernizací oblastních nemocnic).

Čerpání dotací krajem- 2017: očekává se získání 1,7 až 2 miliard korun z evropských a národních dotací
- 2019: předpoklad je do 3 miliard korun – s tím, že většinu projektů představují dopravní stavby
- Peníze, které kraj získá na dotacích, musí nejprve uhradit ze svého – projekty tedy předfinancuje ze 100 procent; dotační peníze pak získá zhruba do roka

Očekávané zdroje financí- Bankovní operace v rámci cash poolingu
- Krátkodobé úvěry – do výše 2 miliard korun

Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje