Certifikát lze vnímat jako sdělení pro lidi, kteří se přijdou léčit, že nemusejí mít obavy. „Nemocnice prokázala, že má efektivně nastavený systém zvyšovaní kvality a bezpečí, který se odráží v každodenní péči o naše pacienty a není formalitou,“ konstatovala hlavní sestra Eva Drahorádová. Zdůraznila, že závěry jsou vůči nemocnici příznivé: klade důraz na aktivní přístup, vyhledávání rizikových procesů, na hodnocení indikátorů kvality včetně sledování nežádoucích událostí. „A dbá na důsledné nastavení účinných preventivních a nápravných opatření,“ připomněla Drahorádová, jak je zajištěno, aby se případné problémy nemohly opakovat.

Orientační běh je krásný a zdraví prospěšný sport.
Vyzkoušejte si orientaci v terénu!

Její předchůdkyně na postu hlavní sestry Aneta Heřmanová, která nyní působí jako krajská radní pro oblast sociálních věcí za ČSSD, potvrzuje, že obhájení certifikátu kvality znamená dobrou zprávu jak pro nemocnici, tak pro nemocné. „Je důkazem, že nemocnice je po všech stránkách schopna se o své pacienty postarat na odpovídající úrovni kvality – a zajistit jim bezpečné prostředí,“ konstatovala.

Ještě pochvalněji se vyjádřila zástupkyně zpracovatele posudků, jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví Renata Podstatová. Pomyslnou „laťku“ má prý kladenská nemocnice nastavenou vysoko. „Je kvalitní a moderní nemocnicí 21. století a právem může být považována za „dobrou značku“,“ prohlásila Podstatová při předávání certifikátu.

I nemocnice samotná si ostatně prověřuje, jak na tom je. Pravidelná interní šetření zaměřuje především na rizikové činnosti: sleduje manipulaci s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, pozornost věnuje dodržování hygienických postupů majícím bránit přenosu nemocničních nákaz… Tohle vše, stejně jako třeba bezpečnostní audity, bylo pro akreditační společnost významným signálem naznačujícím, že v Kladně vědí, co dělají.

Ilustrační foto.
Nehoda osobního automobilu s dodávkou si vyžádala jeden život