Záležitostí týkajících se různých převodů pozemků krajské zastupitelstvo zpravidla řeší desítky na každém ze svých jednání. Většinou jde o formalitu spočívající v odsouhlasení materiálu připraveného krajským úřadem – právě u výkupů pozemků pod silnicemi a kolem nich to tak ale vždycky není. Někdy se strhne debata, pokud vlastník požaduje vyšší částku, než je cena obvykle uplatňovaná a odpovídající příspěvku od státu: 100 Kč za metr čtvereční v případě silnic II. třídy a 60 Kč za metr u silnic III. třídy.

Nabídka se zdá být nízká

Za částky nabízené krajem už své pozemky nechce dát skoro nikdo, upozornil středočeský radní pro oblast majetku a ICT Josef Řihák (ČSSD). „Položme si otázku, zda chceme opravovat mosty: ano, nebo ne,“ vybídl v té souvislosti Řihák. Právě kvůli opravám jsou výkupy potřebné. A úředníci, kteří je řeší, se setkávají s požadavky na vyšší částky; vlastníci, zvlášť pokud jde o firmy, přitom leckdy mají v ruce i znalecký posudek, o který své nároky opírají.

Pavel Hubený (KSČM) dále upozornil, že někdy se navíc zdráhají nabídnout jen tu část, kterou kraj potřebuje, a chtěli by prodat rozsáhlejší pozemek. „Jako celek i se strání u silnice,“ upozornil Hubený, který má jako předseda komise majetku o jednotlivých případech výkupu pozemků podrobné informace.

Libor Lesák (ODS), který zdůraznil, že krajská komise majetku pracuje apoliticky, přikyvuje: „Chtějí prodat navíc, co nepotřebujeme.“ Lesák volá po stanovení jasných pravidel, aby se nerozhodovalo případ od případu. Kývnutí na výkup „za odhad“ vidí jako precedent, jímž by se chtěli řídit i další prodávající. Totéž říká i Hubený, když upozornil na konkrétní případ: firma vlastnící pozemek si zadala posudek, kdy znalec vyčíslil cenu na 411 Kč za metr čtvereční, takže kraji nabídla cenu 400 Kč.

„Asi to přežijeme, ale pak nám jiní řeknou: kupovali jste za čtyři sta, tak co chcete za stovku,“ varuje zastupitel, který v té souvislosti vidí i hrozbu soudů. A Hubený také hovoří o spekulativním postoji nejméně jedné firmy, jež podle něj účelově vykupuje malé pozemky (a prý jich má „kvanta“), které pak „účelově prodává za velké peníze“. „Třeba Loděnice nebo Ledce,“ zmínil i konkrétní lokality, s nimiž spojuje toto přesvědčení. Ohrazuje se také proti ceně určené odhadcem sídlícím na stejné adrese jako firma, která odhad zadávala.

Různé postoje napříč stranami

„Nechci dělat soudce, ale když je most ve špatném stavu a my máme všechny náležitosti, hrozí, že kdyby se nezačalo opravovat nyní, pak by následná oprava byla dražší, upozornil na souvislosti radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Také třeba Miroslav Hölzel (ODS) míní, že kraj musí udělat vše pro co nejrychlejší opravu. Zvlášť když je most uzavřen, což znamená velký problém pro celé okolí.

V tomto případě hovořil o frekventovaném severojižním tahu II/105 a situaci v oblasti Neveklovska a Křečovicka. Jeho stranický kolega Lesák ale varoval, že přistoupit na odhad by mohlo znamenat problém pro příště. Nebo – nenechávat dělat odhady vlastníky, ale postupovat tak, že odhadce vysoutěží kraj,“ nabídl možné řešení.

Pozemky pod silnicemi za 60 či 100 Kč. Ano, nebo ne?

* Argumenty pro setrvání na výkupních cenách:

- Není důvod zvyšovat cenu; vlastník pozemku pod silnicí stejně tento svůj majetek jinak využít nemůže
- Ustoupit požadavkům na vyšší cenu by znamenalo počítat s tím, že své nároky zvednou i jiní vlastníci při dalších prodejích, jejichž rozsah by kraj mohl posunout do pozice, že si je nebude moci dovolit
- Kývnout na vyšší požadavky by nebylo fér vůči vlastníkům, kteří již své pozemky prodali za ceny nabízené krajem
- Stále častěji se jako prodejci objevují stejné jména – mohlo by jít o spekulanty, kteří skoupili pozemky od restituentů již s cílem „tahat“ peníze od kraje

* Argumenty pro zvýšení cen za výkup:

- Změnu vlastnictví nepotřebuje majitel, ale kraj, aby mohl opravovat mosty ve své správě; musí tedy respektovat podmínky nabízené vlastníkem, pokud jsou podpořeny odhadem
- Není důvod lpět na relativně malém cenovém rozdílu, když na silniční stavbu už kraj má peníze, projekt i stavební povolení – a vše vázne jen na dohadování o ceně za výkup pozemku
- Čekat na to, aby cenu obvyklou stanovil soud, se nemusí vyplatit; rozdíl v řádu nanejvýš statisíců korun u jednotlivých případů navíc finančně „nepoloží“ kraj, který hospodaří s miliardami
- Zdržení opravy kvůli dohadování o ceně může nakonec přinést škody s podstatně vyššími náklady na pozdější opravu než je sporná částka, kvůli níž se zahájení prací zdrželo

Zdroj: jednání zastupitelů Středočeského kraje