Podpora z krajského rozpočtu se vztahuje jak na zajištění fungování měřicích stanic provozovaných Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (jde o lokality Kladno-Stehelčeves, Kladno-Buštěhrad a Kladno-Vrapice), tak těch spravovaných ČHMÚ neboli Českým hydrometeorologickým ústavem (v Mladé Boleslavi a Berouně).

Řada středočeských lokalit však stále zůstává bez měření; jsou pro ně dostupná pouze modelová data získaná počítačovými výpočty. Proto se už v roce 2017 radní rozhodli pořídit z dotačních peněz dvojici mobilních monitorovacích zařízení, jejichž data jsou také poskytována do Informačního systému kvality ovzduší ČHMÚ. S těmi se nejezdí z místa na místo, jak by možná z jejich označení leckdo usuzoval, ale přesouvají se s podstatně omezenější frekvencí: na vybraném místě jsou tyto vzorkovací systémy instalovány na rok (případně by bylo možné i delší období).

Pro letošek byla vybrána jako vhodná lokalita obec Úžice u Kralup nad Vltavou, informoval v úterý krajský úřad. „Z důvodu imisní zátěže z průmyslu a dopravy, modelových dat a žádosti Sdružení obcí a spolků Koridor D8,“ nabídl vysvětlení. Při přesunech se berou na zřetel jak potřeby kraje, tak přání ČHMÚ. „Prioritní jsou oblasti, které se vyznačují dlouhodobým překračováním imisních limitů, průmyslovým a dopravním zatížením,“ uvedl náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří i oblast životního prostředí.

Loni se takto měřilo v Čelákovicích na Praze-východ. Výběr podle Peterových slov vycházel z podnětů občanů města – a především bylo argumentem překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren. Závěry se teprve budou vyhodnocovat, nicméně dosavadní poznatky dávají tušit, že největším škůdcem zdravého vzduchu zřejmě není zátěž z dopravy, jak se poměrně často soudí. „Z předběžných výsledků měření za první tři čtvrtletí vyplývá, že na imisní zátěži mají převážně vliv lokální topeniště ve městě Čelákovice,“ upozornil náměstek hejtmanky. A to, prosím, významnou část sledovaného období tvořily měsíce, kdy se tolik netopí! „Z hlediska kalendářního roku 2019 budou rozhodující pro imisní analýzu měření znečišťujících látek za listopad a prosinec,“ doplnil.

Hejtmanství označuje za prioritu především měření benzo(a)pyrenu a také částic PM10 čili polétavého prachu. V rámci mezikrajského srovnání se právě tyto znečišťující látky ve středních Čechách jeví jako největší potíž.