Peníze poslouží především k podpoře budování staveb v obcích a městech i v krajině v jejich okolí a změn týkajících se školních budov, ale umožní rovněž podpořit volnočasové aktivity, sport, kulturu, obnovu památek – či také třeba činnost dobrovolných hasičů nebo na aktivity humanitárního charakteru. Těm, kteří dotaci dostanou, začne kraj peníze proplácet už od konce dubna. „O dva měsíce dříve než vloni,“ poznamenala hejtmanka. Tohle urychlení by mělo projektům úspěšných žadatelů nabídnout větší jistotu – a také usnadnit plánování výdajů.

Proti dřívějšku se letos mění hodnotící kritéria některých grantových programů. Změny mají přispět k tomu, aby byl co nejvíce omezen subjektivní pohled členů hodnoticích komisí – a schvalování žádostí tak bylo co nejspravedlivější. Nejde přitom jen o posuzování, které ze sportovních aktivit, volnočasových projektů, oprav památkových objektů či kulturních akcí si zaslouží větší podporu. Nový přístup se týká třeba i rozdělování peněz na podporu činnosti hasičů (přičemž právě ti mohou nově získat i příspěvky na pořízení svolávacího a informačního systému dobrovolných jednotek či na podporu spolkové činnosti v oblasti požární ochrany; nejde tedy jen o peníze určené na obnovu zásahového vybavení). Novou podobu budou letos mít také smlouvy o poskytnutí dotace, které kraj uzavírá s úspěšnými žadateli. 

Dotační peníze připravené v rámci Středočeských fondů pro rok 2018:
- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS 38 milionů korun
- Středočeský Fond kultury a obnovy památek 20 milionů korun
- Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence 25 milionů korun
- Středočeský Humanitární fond – tematické zadání Sociální oblast 35 milionů korun
Středočeský Humanitární fond – tematické zadání Zdravotnictví a zdraví 2020 2 miliony korun
- Středočeský Infrastrukturní fond – tematické zadání Životní prostředí 50 milionů korun
Středočeský Infrastrukturní fond – Podpora rozvoje a obnovy základních škol 110 milionů korun
- Středočeský Fond obnovy venkova 100 milionů korun
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 30 milionů korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje