Platit to má do příštího jednání krajského zastupitelstva, jež se chystá na 3. srpna; tehdy by měla přijít další změna v podobě úpravy jednacího řádu všech zastupitelských výborů.

Rozhodnutí má umožnit jednání kontrolního výboru, který je od sklonku ledna bez předsedy. Tehdy z vážných zdravotních důvodů rezignoval Ivo Šanc (STAN) – a návrh, aby ho na předsednickém postu vystřídal stranický kolega Pavel Fojtík, tehdy nezískal potřebnou podporu při hlasování. Bývá přitom zvykem – byť toto nepsané pravidlo neplatí vždy – že v čele výboru stojí předseda nejsilnější opoziční strany. Což je aktuálně hnutí Starostů a nezávislých.

Bez účasti opozice

Poté, co kontrolní výbor zůstal bez předsedy, se jeho jednání odmítli účastnit nejprve opoziční zástupci STAN a posléze i ODS. S tím, že jestliže jednací řád výslovně stanoví, že zasedání svolává předseda (a nikoho dalšího nezmiňuje), pozvánka od některého z místopředsedů s ním není v souladu. Vyřešit tento problém měl v pondělí nový pokus o volbu představy, do níž klub STAN opět nominoval Fojtíka – a dopadlo to stejně jako v lednu: zvolen nebyl. Sedmadvacet hlasů „pro“ nestačilo, když se tři z přítomných zastupitelů postavili proti a patnáct se zdrželo hlasování.

Ilustrační foto.
Úvěr na půjčky pro živnostníky má kraj schválený

Jak to dopadne, věděli zasvěcení už předem. Předsedající hejtmanka vyzvala předsedy všech zastupitelských klubů, aby se předem sešli u „kulatého stolu“ a shodli se na jménu přijatelném pro všechny „Ani vy nemáte většinu, ani my nemáme většinu,“ shrnula poměr sil opozice a koalice. Jak následně potvrdil Martin Herman (ANO), na kandidátovi se nesjednotili. Zajedno však byli v tom, že lze upravit jednací řád, aby jednání výboru mohl svolávat i místopředseda.

Překvapivá slova právníků

Na místě doplnit větu, že při nepřítomnosti předsedy vykonává všechny jeho funkce místopředseda pověřený zastupitelstvem, se však ukázalo jako oříšek. Šéf právníků krajského úřadu Vladimír Černý upozornil, že zastupitelstvo musí určit konkrétního místopředsedu, přičemž poukázal na to, že roli hraje i fakt, že zatímco jedna místopředsedkyně je současně zastupitelkou, druhý místopředseda nikoli; současně jeho tým zdůraznil, že jednací řád platí pro všechny výbory, nikoli jen pro ten kontrolní.

Ředitel krajského úřadu Jiří Holub dále poznamenal, že podle právního názoru ministerstva vnitra mohl kontrolní výbor pracovat i beze změny. „Nynější návrh je snahou o upřesnění toho procesu, ale vlastní proces kontrolního výboru je funkční,“ konstatoval.

Ze zasedání zastupitelstva Středočeského kraje v pondělí 1. června 2020.
Dík ano, odškodnění ne. 'Kauzu záchranářka' řešili zastupitelé

Stanoviska právníků zastupitelům zamotala hlavu. Pozastavovali se zvláště Tomáš Havlíček a Jan Skopeček (oba ODS), kteří porozuměli následovně: jednání výboru tedy místo chybějícího předsedy může svolat kterýkoli ze dvou místopředsedů – avšak když zastupitelstvo chce tento stav „zlegalizovat“, najednou musí určit, který z nich to má být. Skopeček se podivoval i tomu, že by měly být „dvě kategorie“ členů výboru, zastupitelé a nezastupitelé, když přece všichni mají hlas o stejné váze. Že to cítí podobně, podotkla od předsednického pultu i hejtmanka Jermanová.

Dokončení přijde příště

Na jednání, které běželo od desáté dopolední, přišel v půl desáté večer s trochou do mlýna i radní pro oblast kultury Karel Horčička (ČSSD); vyzval k používání logiky. „Nejsem právník, ale viděl jsem spoustu seriálů o právnících,“ poznamenal. „Nedělejte z toho kabaret,“ umlčela ho hejtmanka ještě předtím, než stačil srovnat své myšlenky.

Nakonec tedy bylo vedení kontrolního výboru svěřeno místopředsedkyni Fialové – s tím, že to platí do dalšího zasedání zastupitelů na počátku srpna. A do té doby krajští právníci připraví návrh změny jednacího řadu, který bude promyšlený, zkonzultovaný – a nikoli šitý horkou jehlou po celodenní jednací šichtě.

Ochranné brýle a respirátor pro zdravotníky provádějící odběr vzorku u pacienta s podezřením na koronavir (Covid-19).
Nakupoval kraj výhodně? Zastupitelé to vědět nechtějí