Například v příbramské nemocnici aktuálně postrádají kvůli koronaviru asi 15 zdravotníků. „V tuto chvíli jsme pouze upravili a zoptimalizovali chod na operačních sálech, aby byl k dispozici navíc jeden ARO tým. Dále jsme omezili chod jednoho z rehabilitačních oddělení,“ uvedl Martin Janota z Oblastní nemocnice Příbram.

V Oblastní nemocnici Kolín aktuálně koronavirus zasáhl 11 zaměstnanců – z toho sedm lékařů, dva členové nelékařského zdravotního personálu a dva členové pomocného personálu z úklidu. „V současné době se služby zatím daří zajistit. Vše bude záležet na dalším vývoji situace,“ odpověděl Pavel Hoffman, zástupce ředitele pro zdravotní péči kolínské nemocnice na dotaz, jak vidí situaci dále.

Nemoc covid-19 zasáhla jak Nemocnici Hořovice, tak i Rehabilitační nemocnici Beroun. „Onemocnění se projevilo u zaměstnanců napříč profesemi, jedná se však o jedince. Ve všech případech jsme postupovali v souladu s doporučeními krajské hygienické stanice,“ uvedla mluvčí nemocnic Petra Horáková. „Ani v jedné z našich nemocnic nepřistupujeme k omezení péče ani nedochází k problémům s rozpisy služeb. Rádi bychom vyzdvihli, že všichni naši zdravotníci pracují na sto procent, náš personál máme stabilní a v dostatečném počtu,“ podotkla.

Třebaže zatím žádná ze středočeských nemocnic nekolabuje, vzhledem k aktuální nepříznivé situaci kolem koronaviru vedení nemocnic plánuje, jak nahradit chybějící kapacity zdravotníků, pokud by to bylo potřeba; hovoří se o tom, že by mohli v případě krize vypomoci studenti medicíny. Někde už toto řešení fungovalo v první vlně a nemocnice si tuto výpomoc pochvalují.

„Spolupráce se studenty a mediky byla zahájena již v první vlně epidemie. Jejich pomoc se osvědčila a nyní jsme na ni plynule navázali,“ řekla Petra Horáková z berounské a hořovické nemocnice. Jejich práce spočívá v kontrole příchozích pacientů do nemocnice, zda mají dostatečnou ochranu dýchacích cest a zda si dostatečně dezinfikují ruce. „Dále kontrolují tělesnou teplotu příchozích, která je automaticky snímána termokamerou nainstalovanou u vchodu do nemocnice,“ podotkla Petra Horáková.

Podobný krok plánuje Oblastní nemocnice Kolín. „Plán na doplnění chybějící kapacity mediky, či studenty nemáme. Mediky mohou nejspíše využít fakultní nemocnice, nicméně v případě nouzového stavu a krize bychom se pokusili oslovit mediky z Kolína a okolí,“ uvedl Pavel Hoffman, zástupce ředitele pro zdravotní péči.

Situace v nemocnicích ve středních Čechách
- v některých nemocnicích onemocněli jednotky zdravotníků, jinde 10 či 15 členů personálu
- situace však není kritická, aby byla narušená či omezená péče
- nemocnice někde oslovili mediky o pomoc za nemocné lékaře, jinde tento krok plánují
- medici často pracují například tak, že kontrolují tělesnou teplotu příchozích pacientů do nemocnice
- onemocnění se týká jak zdravotníků, tak i pomocného personálu