V pondělí krajští radní odsouhlasili rozdělení částky ve výši 42,8 milionu korun, informoval náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). „Schválili jsme finanční dotace na výměnu tepelných zdrojů prvním 400 žadatelům, kteří splnili podmínky vyhlášeného programu,“ konstatoval.

Úspěšní uchazeči dostanou od krajského úřadu vyrozumění – a současně obdrží i výzvu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Na jejím základě se jim otevře cesta ke skutečnému získání peněz. Těmi ovšem není podporováno pořízení nového kotle tam, kde dosud žádný kotel nefungoval (třeba do novostavby); musí se jednat o výměnu. O náhradu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním moderními technologiemi, které nejenom nabízejí pohodlnější ovládání, ale především mají ekologičtější provoz. Čerpat dotace lze na pořízení tepelných čerpadel (právě o ně mají žadatelé mimořádný zájem), na plynové kondenzační kotle, na zařízení topící biomasou či případně kombinovaná – určená jak ke spalování uhlí, tak právě biomasy, ovšem s automatickým provozem.

 

Příspěvek na čistě uhelný kotel již obdržet nelze; to už je věc historie. K podmínkám získání dotace dále patří, že se musí jednat o objekt určený k trvalému bydlení; na stavby sloužící k rekreaci se kotlíkové dotace nevztahují. V závislosti na nově zvoleném zdroji tepla (přičemž drobný vliv má rovněž region, ve kterém má být instalován) se žadatelé mohou ucházet o podporu od 75 tisíc korun do 127,5 tisíce. Nejnižší příspěvek se vztahuje na kombinované kotle, nejvyšší se týká tepelných čerpadel.

Žádostí, které kraj začal přijímat loni 4. října, bylo do konce uplynulého týdne registrováno celkem 4439 – a to se součtem nároků vyčísleným na 475,9 milionu korun. Znamená to, že do vyčerpání celkové půlmiliardové částky ještě zbývá 26,3 milionu korun. Podávat další žádosti mohou zájemci do chvíle, dokud budou ještě nějaké peníze k dispozici – nejdéle však do 29. června; tehdy příjem žádostí v tomto dotačním programu definitivně končí. Zmiňovaná částka převyšující 26 milionů by podle Kovácsových propočtů mohla ještě stačit na dotace pro 244 žadatelů.

Elektronické podání musí doprovodit také papíry
Žádosti o kotlíkové dotace se podávají elektronicky, a to vyplněním přihlášky na krajském webu kr-s.cz: v rámci sekce Krajský úřad a samospráva naleznou zájemci v pravém sloupci tlačítko Kotlíkové dotace. „Prokliknout“ se tak lze přímo na stránky www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace, kde jsou k dispozici nejen všechny potřebné informace pro žadatele, ale nechybí ani jednou měsíčně aktualizovaná tabulka s údaji o stavu zpracování již řešených žádostí.
Pro ty, kteří o podání žádosti teprve uvažují, je důležité, že elektronicky registrovanou žádost je třeba ještě vytisknout (vzhledem k systému zpracování nejdříve o den později) a vlastnoručně podepsanou, a ještě doplněnou stanovenými doklady, ji do 20 pracovních dnů doručit krajskému úřadu na pražském Smíchově i v této „papírové“ podobě. Balíček dokumentů lze přinést osobně, avšak není to podmínkou: je také možno využít služeb pošty nebo kurýrů.