Nejde přitom o novinku. Vodárenské systémy hlavního města a navazujících oblastí středních Čech jsou v rámci Pražské metropolitní oblasti propojeny již nyní. Od studie náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD) očekává, že odborníci přijdou s podněty, co víc by se dalo udělat k tomu, aby okolí Prahy nežíznilo – a to ani v období sucha a poté, co se naplní předpoklady dalšího zvyšování počtu obyvatel v některých oblastech. „Ten v blízkém okolí Prahy významně roste,“ připomněl Petera. „Je jasné, že bude v těchto lokalitách vyšší potřeba pitné vody. Už nyní jsou některé pražské vodojemy přetížené a kapacita nestačí pokrývat denní špičkové odběry,“ upozornil náměstek hejtmanky.

Studie nabízející řešení, jejíhož zpracovatele bude kraj hledat výběrovým řízením, by podle očekávání měla stát kolem 7,8 milionu korun; hotová má být nejpozději do roku 2020. Její závěry nejenom poslouží k úpravám krajských koncepcí, ale stanou se také podkladem k jednání s představiteli magistrátu zastupujícími Prahu jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury.