I když zavedení zákazu skládkování bylo odloženo, přece jen se blíží: podle nového zákona by žádný využitelný odpad neměl končit na skládkách od roku 2030. Pracovní skupina tak má přispět radou, jak připravit stabilní a udržitelný systém odpadového hospodářství; hlavně při nakládání s komunálními odpady. A to i s uplatněním dřív, než až za osm let.

Středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) slibuje, že kraj má v úmyslu poskytovat obcím pomoc jak metodickou a odbornou, tak případně i finanční podporu pro zajištění některých dílčích řešení. „Především se jedná o posílení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů, zvýšení míry třídění a recyklace komunálních odpadů – včetně podpory užití výstupů z recyklace,“ upřesnila.

Pracovní skupina pro nakládání s odpady není ve středních Čechách novinkou. Fungovala již od roku 2014, kdy se její vznik stal reakcí na přijetí novely zákona o odpadech – ta jednak zpřísnila požadavky na třídění komunálního odpadu a jeho recyklaci, jednak ohlašovala úplný zákaz (nyní již neaktuální) skládkování komunálních a využitelných odpadů od roku 2024. Ten loni nový zákon o odpadech posunul na rok 2030; současně klade důraz na principy oběhového hospodářství neboli takzvané cirkulární ekonomiky.

Nová pracovní skupina k regionálnímu systému nakládání s odpady, jejíž vznik odsouhlasili krajští radní, má sdružovat zástupce Středočeského kraje, obcí i odborné veřejnosti. Poskytování informací a podpory obcím patří k jejímu hlavnímu poslání – má však také mimo jiné přispívat k oslovení veřejnosti a jejímu navádění žádoucím směrem. Tak lze alespoň rozumět slovům o poslání „zajistit jednotnou komunikační strategii Středočeského kraje“.