A nejde jen o aktivní sportovce; zapomínat se nemá ani na ty bývalé. Stejně jako na připomenutí celoživotního přínosu pro sport a rozvíjení talentu druhých ze strany mimořádných trenérů a obětavých funkcionářů, spojené i s poděkováním za jejich práci.

Nominace osobností hodných ocenění kraj očekává od sportovních klubů, oddílů či organizací. Anketní lístky včetně pokynů pro jejich vyplnění a odeslání jsou k dispozici na webových stránkách krajského úřadu; přímý přístup nabídne například odkaz bit.ly/36FtXvE.

Na slavnostní vyhlášení výsledků budou pozváni všichni nominovaní. O tom, jaké bude konečné pořadí ankety Sportovec Středočeského kraje 2019, rozhodne hodnocení komise složené z tělovýchovných funkcionářů a představitelů Středočeského kraje; své místo v ní budou mít i zástupci tisku a sponzoři. Celkem se bude udělovat 37 ocenění.

Kategorie ankety Sportovec Středočeského kraje 2019

1. Nejlepší sportovec:
- Muž nebo žena (nad 18 let).
- Měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky a kraje.
- Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
- 10 vyhlášených v pořadí

2. Největší sportovní talent:
- Chlapec nebo dívka (datum narození po 1. 1. 2000).
- Měřítkem bude umístění na mistrovství světa, Evropy, republiky a kraje.
- Sportovec musí být registrovaným členem a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
- 10 vyhlášených v pořadí

3. Nejlepší sportovní kolektiv dospělých:
- Nad 18 let; kolektivem se rozumí dva a více sportovců.
- Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a kraje.
- Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
- 3 vyhlášení v pořadí

4. Nejlepší sportovní kolektiv mládeže:
- Dívky a chlapci narození po 1. 1. 2000; kolektivem se rozumí dva a více sportovců.
- Měřítkem bude umístění na mistrovstvích a přeborech světa, Evropy, republiky a kraje.
- Družstvo musí být registrováno a závodit za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
- 3 vyhlášení v pořadí

5. Nejlepší trenér:
- Musí být trenérem jednotlivců nebo kolektivu dospělých a mládeže registrovaných a závodících za sportovní subjekt ze Středočeského kraje.
- 3 vyhlášení v pořadí

6. Nejlepší krajánek a cizinec:
Sportovec, který působil ve sportovním subjektu ve Středočeském kraji nebo zde má trvalé bydliště a dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region – a dále sportovec s cizí státní příslušností, který působí ve sportovním subjektu ve Středočeském kraji.
- 3 vyhlášení v pořadí

7. Síň slávy:
- Bývalý nebo současný sportovec nebo funkcionář, který nejvíce proslavil Středočeský kraj.
- 1 vyhlášený

8. Handicapovaný sportovec:
- Sportovec, který sportuje nebo sportoval ve sportovním subjektu ze Středočeského kraje, případně dalších úspěchů dosáhl ve sportovním subjektu mimo tento region.
- 3 vyhlášení v pořadí

9. Cena fanoušků:
- 1 vyhlášený

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje