Jestliže se v minulých letech ukazovalo, že ředitelka centrály vydrží ve funkci zpravidla rok – a pokud o něco déle, pak zase ne o moc – nyní přišla změna: poslední ředitelka Renáta Křečková post opustila už po měsíci. A jako už vícekrát v minulosti se stalo, že novou osobnost do čela krajské turistické centrály je třeba hledat zrovna v lednu; krátce před startem kampaně mající zvát návštěvníky pro nadcházející hlavní sezonu. Výletníci jsou ve středních Čechách vítáni: souvisí to především s očekáváním, že přinesou do regionu peníze a svými útratami dají vydělat místním.

O tom, že se do čela turistické centrály hledá nový člověk a kraj vypíše výběrové řízení, informoval ve čtvrtek na svém webu krajský úřad. S tím, že do doby jmenování nového vedení pověřili krajští radní řízením centrály Lucii Kaiserovou, která vede oddělení cestovního ruchu krajského úřadu. Okolnosti osvětlil středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09): „Paní ředitelka, která vyhrála minulé výběrové řízení a nastoupila začátkem prosince, musela bohužel z vážných osobních důvodů z pozice odstoupit.“ Naznačil současně, jaká očekávání spojuje s příchodem nové osobnosti: koncepční, kreativní a zároveň efektivní práci s výrazným dopadem na zlepšení povědomí o možnostech trávení volného času ve středních Čechách, plných památek a nádherných přírodních scenérií.

Radní připomněl, že výběrové řízení bude dvoukolové. „V prvním kole budou posuzovány základní předpoklady pro výkon dané pozice, v kole druhém pak během pohovoru budeme posuzovat odborné znalosti a osobnostní předpoklady pro výkon obsazované pozice; zároveň nás bude zajímat také koncepce a vize rozvoje – a v neposlední řadě taktéž přístup k řízení organizace,“ uvedl Švenda.

Dvoukolové řízení je nyní novinkou – byť už posledně se ředitelka hledala vlastně nadvakrát. Loni na jaře nebyl ve výběrovém řízení vybrán žádný z přihlášených uchazečů a konkurz se opakoval. Až koncem léta došlo na jmenování nové ředitelky; s nástupem od 1. prosince. Ve fungování pod vedením pověřené osoby, bez klasického obsazení ředitelského postu, tak má centrála cestovního ruchu celkem praxi. Za situace, kdy je na místě zabojovat s propadem cestovního ruchu i krizí celého odvětví v koronavirové době, by však zřejmě nebylo žádoucí tento stav příliš protahovat.

Středočeská centrála cestovního ruchu:
- Od roku 2017 plní funkci krajského destinačního managementu regionu střední Čechy. Podílí se na marketingu a tvorbě turistické nabídky ve spolupráci s oblastními destinačními managementy, usiluje o maximální využití turistického potenciálu regionu a na domácím i zahraničním trhu propaguje a prezentuje region.
- Zajišťuje informační servis středočeského regionu.
- Od roku 2019 je součástí i filmová kancelář, která komunikuje s filmovými produkcemi, pomáhá jim k získávání kontaktů a podmínek pro filmování v regionu, vytipovává lokace pro natáčení a nabízí bezplatnou pomoc při přípravě filmování v regionu.
- Důležitou součástí aktivit centrály je také spolupráce s ostatními kraji, hlavním městem Prahou a krajskými organizacemi pro destinační management.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje