Právě dotace na projekty pro budoucí záměry nabízí kraj z Fondu včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP, aby se radnice mohly připravit na možnost ucházet se o finanční podpory v novém programovém období Evropské unie po roce 2021 či v době, kdy by na národní úrovni mělo dojít k naplňování záměrů zařazených do Národního investičního plánu. Schváleno již bylo 33 žádostí o dotace na včasnou přípravu projektů celkem za 7,529 milionu korun.

Nejnověji prošlo kontrolou pracovníků odboru dotačních řízení krajského úřadu osm podaných žádostí. Sedm z nich, dohromady za 2,234 milionu korun, je podle úřadu v pořádku – a také krajští radní doporučují středočeským zastupitelům schválení dotací.

Do Bystřice na Benešovsku by měly putovat peníze dokonce na dva projekty; v součtu za 645 tisíc. Také obec Horní Kruty na Kolínsku by měla dostat peníze dvakrát, avšak na přípravu stejné stavby vodovodu: jednak na studii proveditelnosti, jednak i na samotnou projektovou dokumentaci; dohromady jde skoro o 555 tisíc.

„Fond včasné přípravy projektů jsme zřídili na podporu obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a dobrovolných svazků obcí, abychom jim usnadnili včasnou přípravu projektů v oblasti životního prostředí a dopravy,“ připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který má na starost krajské finance.

S tím, že k dispozici pro rozdělení je celkem 30 milionů. Žádosti o dotace na dopravní záměry kraj přijímal do konce února, v oblasti životního prostředí (což se týká právě vody v potrubí, ale i v korytech či nádržích) má příjem žádostí o dotace trvat do 18. prosince.

Projekty nově doporučené pro dotace:

- Město Bystřice – dokumentace pro územní rozhodnutí; revitalizace náhonu k bývalému mlýnu: 175 000 Kč

- Město Bystřice – projektová dokumentace na vodovod; připojení Mokré Lhoty: 470 000 Kč

- Obec Netřebice – projektová dokumentace stavby vodovodního přivaděče Kouty: 72 600 Kč

- Obec Černé Voděrady – zpracování projektové dokumentace; připojení na Skupinový vodovod Region Jih: 462 220 Kč

- Obec Horní Kruty – studie proveditelnosti; napojení na skupinový vodovod: 54 450 Kč

- Obec Horní Kruty – projektová dokumentace; napojení na skupinový vodovod: 500 000 Kč

- Obec Hrdlív – projektová dokumentace a inženýrská činnost při výstavbě kanalizace: 500 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje