Jedná se totiž o záměry, na které radnice chtějí žádat dotace v budoucnu; za dva roky. Už nyní je přitom čas myslet na projektovou přípravu těchto akcí – a také s tím mohou pomoci dotační peníze. Konkrétně příspěvky z nově zřízeného Středočeského Fondu včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP (Národní investiční plán). Na deset projektů by kraj měl vydat celkem 2,22 milionu. Do koruny přesně jde o 2 220 384 Kč.

Fond včasné přípravy projektů má pomáhat připravit podklady k pozdějšímu žádání o dotace obcím a městům, ale i jejich příspěvkovým organizacím či dobrovolným svazkům. Má jim usnadnit přípravu projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí a evropských fondů. „O dotace lze žádat do konce letošního roku, konkrétně do 30. prosince,“ připomněl Kovács.

Aktuálně platná pravidla hovoří o podpoře přípravy projektů ve dvou tematických zadáních: jedním je životní prostředí, a to konkrétně vodní hospodářství, druhým pak doprava – konkrétně budování záchytných parkovišť P+R. Poslední listopadové pondělí budou krajští zastupitelé rozhodovat ještě o doplnění dalších dvou témat v oblasti životního prostředí: propojování vodovodních a kanalizačních sítí a zadržování vody v krajině.

Počítá se rovněž s tím, že krajské zastupitelstvo vyhlásí i nové lhůty pro podávání dalších žádostí o dotace pro příští rok. Předběžně se očekává, že to bude od 1. února – přičemž v oblasti dopravy by byl konečným termínem 28. únor a v oblasti životního prostředí až 18. prosinec 2020.

Návrh na rozdělení dotací: příslib pro jmenované a inspirace pro ostatní

- Horní Kruty – Projektová dokumentace pro rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku v Dolních Krutech: 53 845 Kč

- Týnec nad Sázavou – Zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka: 396 777 Kč

- Kostelní Lhota – Zlepšení odtokových poměrů příkopů v Kostelní Lhotě: 400 000 Kč

- Kostelní Lhota – Studie proveditelnosti vodní plochy v lokalitě Mokrá luka: 299 039 Kč

- Kostelní Lhota – Obnova vodního režimu příkopů u řeky Výrovky: 395 000 Kč

- Dymokury – Projektová dokumentace na rybník Křiňák: 75 000 Kč

- Sázava – Rekonstrukce a odbahnění rybníka Louže v Dojetřicích: 140 723 Kč

- Hostivice – Rekonstrukce rybníka Ve Skále: 200 000 Kč

- Černolice – Rekonstrukce Hořejšího rybníka: 60 000 Kč

- Rožďalovice – Projektová dokumentace na rybník Podlužany: 200 000 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Propagaci ruchu kolem vody mají prospět miliony od kraje
Logo Středočeského inovačního centra.
Roční provoz Středočeského inovačního centra má stát 32 milionů