„Část peněz navíc v Kolíně poslouží na výměnu podlahové krytiny a rozšíření průchodů mezi příčkami na oddělení dlouhodobé lůžkové péče,“ doplnila mluvčí kraje Martina Kemrová. S dodatkem, že tato úprava na oddělení usnadní manipulaci s novými polohovacími lůžky. Pavlík nicméně hlavně oceňuje, že se daří řešit problém s prádelnou, která je podle něj důležitou součástí provozu. „Jsem rád, že jsme v rozpočtu našli potřebné peníze a vodovodní řad se podaří zrekonstruovat ještě letos,“ konstatoval.

Děstské centrum Chocerady.Děstské centrum Chocerady.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského krajeDětských center, někdy vnímaných spíše pod dřívějším označením „kojenecký ústav“, provozuje Středočeský kraj pět. Vedle Kolína a Chocerad fungují ještě v Kladně, Milovicích – a páté spadá pod Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi. Aktuálně fungují především jako dětské domovy pro děti do tří let, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách; součástí jejich zaměření je mimo jiné péče o děti se zdravotním postižením či zdravotním rizikem, pomoc dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným či ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím.

Všechny čekají proměny – poslanci totiž rozhodli o „rušení kojeňáků“, když schválili zákaz od 1. ledna 2025 umisťovat děti do tří let věku do ústavní péče – s výjimkou dětí s vážným zdravotním postižením a sourozeneckých skupin. Při zajišťování péče o nejmenší děti by tedy měl vzrůst význam role pěstounů. Chystají se navíc další legislativní změny.

Dětská centra se tak chystají na postupnou proměnu v centra komplexní péče o znevýhodněné děti, kde se specialisté starají o děti, které jejich péči potřebují – a to se zapojením rodičů i dalších rodinných příslušníků do fungování centra. A s důrazem na propojení s péčí poskytovanou dítěti v jeho vlastním sociálním prostředí.

Tak již funguje nově vybudované a loni otevření dětské centrum v Choceradech; další proměnou procházejí. Podle Pavlíkových slov se navíc otevírá prostor k rozšiřování poskytovaných služeb do sociální oblasti – například v podobě nabídky odlehčovací služby, týdenních stacionářů a podobně.